Před 40 lety byl objeven gotický portál

17.05.2016 04:42

V roce 1976 došlo za faráře Miloslava Vlka, pozdějšího arcibiskupa a kardinála, ke generální opravě vnějšku farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, na níž stát uvolnil 380 000 Kčs. Práce se ale udělalo za mnohem víc peněz, neboť při opravách vydatně pomáhali brigádníci z celého rožmitálského údolí.

Před 40 lety byl mimo jiné vybourán zazděný gotický portál na západním boku kostela, který byl kdysi zazděn. Přivolaní památkáři jej datovali do let 1230 až 1240. Vedle gotického portálu a dvou křtitelnic (kamenné ze 14. století a cínové z roku 1596) jsou největším skvostem kostela historické varhany z roku 1750, dílo Martina Palečka z Netolic. Na nich v letech 1788-1815 hrával starorožmitálský regenschori Jakub Jan Ryba. Varhany nechal postavit starorožmitálský farář Antonín Platnýř, který za ně také sám zaplatil 700 zlatých. Nástroj má dva manuály, jedenáct manuálových rejstříků, čtyři pedálové a spojku manuálů. V krásné pozdně barokní skříni je soustředěno více než 700 jak cínových, tak dřevěných píšťal. 

Klempíři Hochmut a Sazima s farářem Vlkem u paty kříže na věži kostela při opravě v roce 1976

Zazděný a znovu objevený gotický portál

Historické varhany z roku 1750

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode