Před 50 lety se konala v hostinci Jednoty poslední zábava

28.08.2021 00:01

V sobotu 29. srpna 1971 uspořádali staroměstští požárníci, jak se tehdy hasiči oficiálně nazývali, v hostinci Jednoty pouťovou zábavu a druhý den ráno se už objekt boural. Začala zdaleka největší akce v obci - přístavba a přestavba kdysi bývalého hostince u Petráňů na kulturní dům s velkým sálem.

Za rok, 14. října 1972, byl nový kulturní dům za velké účasti občanů z celého města slavnostně otevřen. Všichni, kteří se o tuto stavbu v akci Z *) zasloužili, převzali toho dne vyznamenání, mezi nimi i mnoho hasičů. Na stavbě v hodnotě 1 704 000 Kčs odpracovali občané ze Starého Rožmitálu 5 300 brigádnických hodin zdarma.

Staroměstskému požárnímu sboru pak bylo národním výborem povoleno bezplatné využívání kulturního domu dvakrát ročně na dobu deseti let, které bylo v roce 1987 prodlouženo, restitucí objektu do soukromých rukou ovšem pozbylo platnosti.

*) Akce Z od slova zvelebovat byla od 50. let víceméně dobrovolnou svépomocnou pracovní činností zaměřenou zejména na úklid prostranství před domy. Od 70. let zahrnovala také rozsáhlé akce jako výstavbu a modernizaci bytů, kulturních domů jako právě ve Starém Rožmitále, kanalizace apod.


Bývalý kulturní dům ve Starém Rožmitále je dnes mrtvou stavbou

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode