Před 65 lety se rozhodovalo o šatenkách

07.01.2014 05:32

7. ledna před 65 lety projednával místní národní výbor (MNV) ve Starém Rožmitále přípis Okresního národního výboru (ONV) v Blatné týkající se zásobování textilem a obuví. Ještě teď – čtyři roky po válce – totiž Československo zápasilo se špatnou ekonomickou situací a potraviny, textil, obuv a desítky druhů dalšího zboží byly na příděl. A i příděly byly nízké, a tak se z nároku vylučovaly nepohodlné osoby.

V projednávaném přípise ze začátku roku 1949 se přikazovalo, že na textil a obuv nemají nárok živnostníci a zemědělci, kteří nesplnili kontingent, čili neodevzdali předepsané množství zemědělských výpěstků a výrobků státu. MNV byl povinen vyplnit kartoteční lístky na každého obyvatele a zaslat je na ONV do Blatné, kde se rozhodovalo, kdo šatenku nebo-li povolení k nákupu obdrží a kdo ne.

Příděly v rámci lístkového systému, zejména potravin, jež si občané mohli na lístky vyzvednout, byly čas od času upravovány a přísně limitovány. Rovněž byly odlišeny podle věku a povolání.

Například od 1. ledna 1950 dostávaly děti do šesti let měsíčně 1400 g cukru, 650 g másla, 10 vajec a 100 g cukrovinek, školáci dostávali 1400 g cukru, 1300 g masa, 360 g másla, 14,5 l mléka a 8 vajec, mládež do 20 let měla nárok na 1400 g cukru, 1800 g masa, 480 g slaniny, 160 g másla, 8,7 l mléka a 6 vajec. Dospělí, kteří nebyli zaměstnaní, měli nárok na 1100 g cukru, 1400 g masa, 200 g slaniny, 520 g umělých tuků a 2,9 l mléka. Pracující dostávali 1400 g cukru, 1400 g masa, 280 g slaniny, 560 g umělých tuků, 2,9 l mléka a 4 vejce. Horníci, hutníci a další těžce pracující měli příděly zvýšeny. V rámci tzv. třídního přístupu však úřady udělovaly i různé zvláštní příděly některým občanům (funkcionářům KSČ, důstojníkům policie a armády atd.).

V článku používáme slovo „dostávali“, ale přesnější výraz by byl „mohli si koupit povolené množství za přiměřenou cenu“.

Kvůli špatné hospodářské situaci přetrval v Československu přídělový systém až do 31. května 1953 *), kdy byl zrušen současně s provedením měnové reformy.

*) Už v říjnu 1939 zavedli okupující Němci v Protektorátu Čechy a Morava potravinové lístky a o dva měsíce později i lístky na textil a obuv. Přídělový systém tedy v českých zemích trval nepřetržitě 14 let! Už před tím byl také vyhlášen v letech 1915 – 1921.

Šatenka pro zaměstnance ze začátku roku 1953.

Potravinové lístky na mléko z roku 1950.

Lístek na cukr a mýdlo pro zaměstnance z roku 1953.

Obrázky převzaty z webu www.scanzen.cz.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode