Před 65 lety vznikl Kovostar 1/3

16.01.2015 05:27

Začátkem ledna 1950, tedy před 65 lety začalo ve Starém Rožmitále pracovat výrobní družstvo Kovostar. Nemělo vlastní prostory, ty si postavilo až v dalších letech (dnes je zde továrna Kemmler Electronic), a tak začínalo v místnostech starorožmitálských cvokařských podnikatelů Vojtěcha Kaly a Josefa Kulovaného, kteří do družstva dali výrobní zařízení  i zásoby, a pak také někteří členové pracovali ve veřtatech doma.

Vlastní založení družstva Kovostar se odehrálo na valné hromadě 29. prosince 1949 v hostinci Hotel ve Starém Rožmitálu. Ustavující schůzi řídil předseda přípravného výboru Josef Kulovaný, za hosty byl přítomen předseda Akčního výboru ve Starém Rožmitále a zástupce Okresní odborové rady v jedné osobě Václav Sadílek.

Do představenstva družstva bylo zvoleno pět zástupců vesměs ze Starého Rožmitálu. Byli jimi Karel Fous z č. p. 31, Vojtěch Kala z čp.110, Bedřich Polák z č p. 78,  František Leiterman z č. p. 36 a Josef Toman z č.p. 101. Dodatečně byli pak ještě zvoleni dva náhradníci. Dozorčí rada byla zvolena ve složení Antonín Brettl ze Zalán č. p. 91 a ze Starého Rožmitálu Václav Homulka č. p.47, František Franěk č. p.111, Josef Mora z č. p. 81 a Josef Pechar z č. p. 72.

Podle zákona se představenstvo volilo na dva roky, přičemž po prvním roce činnosti byli losem odvoláni dva členové a nahrazeni nově zvolenými družstevníky. Rovněž se po prvním roce dvouletého období měnili oba náhradníci. Stejný princip rotace volených funkcionářů se týkal i dozorčí rady. Členové představenstva a dozorčí rady vykonávali své funkce bezplatně jako čestný úkol.

(Zpracováno podle knihy Cvokaři – O zaniklém řemesle z rožmitálského údolí, která je k dostání v prodejně Drogerie-knihy na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem nebo na kontaktu tohoto webu.)

Lidé Kovostaru začátkem 60. let.

Pracovní podmínky byly hodně těžké.

Nálada byla ale vesměs dobrá.

Pracovalo se nejen se železem, darovala se rovněž krev.

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode