Před 65 lety vznikl Kovostar 2/3

18.01.2015 06:50

Od firmy Kulovaný převzalo družstvo stroje v hodnotě 104 510 Kčs a od firmy Kala  v hodnotě 463 635 Kčs, dále materiálu a výrobků od firmy Kulovaný za 312 282 Kčs a od firmy Kala za 313 853 Kčs. Celkem tedy Kulovaní do družstva vložili za 416 792 Kčs a Kalové za celkem 777 488 Kčs. Úhrnem tedy bylo novému družstvu dáno do vínku za 1 194 280 Kčs základních prostředků, výrobků a materiálu.

Zápisné do družstva činilo 100 Kčs a členský podíl ve prospěch rezervního fondu 1 000 Kčs. Přihlášku do družstva na místě podalo 51 členů a bylo upsáno 91 podílů.

Ustavující valná hromada schválila vedení družstva ve složení vedoucí podniku Ladislav Kala, předseda družstva Karel Fous, předseda dozorčí rady František Franěk, hospodář Adolf Kulovaný a zapisovatel Václav Homulka. Členové družstva, kteří vlastnili rodinné domky nebo hospodářství, museli v rožmitálské záložně podepsat směnky jako záruku na financování družstva úvěrem.

V základních ustanovení stanov bylo uvedeno: „Lidové družstvo Kovostar, výrobní družstvo kovového a lisovaného zboží zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem Starý Rožmitál, jehož působnost se vztahuje na výrobu kovaného a lisovaného zboží je lidovým družstvem podle § 157 ústavy a je založeno podle zákona o družstvech. Je dobrovolným sdružením pracujících k společné činnosti, jejímž účelem je zvýšit životní úroveň členů i ostatního pracujícího lidu, nikoliv však dosáhnouti co největšího zisku z vloženého kapitálu. Lidové družstvo (v dalším jen družstvo) není co do trvání časově omezeno.

Základním posláním družstva je, aby pracující (dělníci, řemeslníci a jiní) v družstvu sdružení, vybudovali společnými prostředky a společnou prací namísto drobného a roztříštěného podnikání kolektivní podnik dobře technicky vybavený, stále zlepšující své výrobní methody, účelně organisovaný a spravovaný podle zásad socialistického budování.“

(Zpracováno podle knihy Cvokaři – O zaniklém řemesle z rožmitálského údolí, která je k dostání v prodejně Drogerie-knihy na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem nebo na kontaktu tohoto webu.)

70.léta

V roce 1950 pracovalo ze 78 lidí v Kovostrau jen osm žen, v polovině 50. let už to byla třetina.

Kovostar byl druhým největším zaměstnavatelem v Rožmitále.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode