Před 65 lety vznikl Kovostar 3/3

20.01.2015 06:20

„Družstvo“, psalo se ve stanovách družstva Kovostar před 65 lety, „ se bude v souladu s jednotným hospodářským plánem a potřebami celostátního hospodářství zabývat výrobou kovaného a lisovaného zboží a provádět práce opravářské a údržbářské v tomto oboru a zajistí tak zaměstnání svých členů a spolu s národními a komunálními podniky ukojování potřeb všeho pracujícího lidu.

Honorování všech prací v družstvu se provádí podle množství a kvality vynaložené práce, při čemž nutno dbáti především zásady zavádění úkolových a prémiových platů. Členové družstva mohou vykonávati práce pro družstvo také po domácku v případech, kde nelze organisovati práci ve společných dílnách.“

Nejdříve se uvažovalo o výstavbě závodu na Kněží hoře u Nového rybníka, kde bratři Kulovaní vlastnili po otci 32 arů pozemku. Pracoviště by ale bylo zbytečně daleko od obce.

A tak ještě koncem roku 1950 byl družstvem zakoupen pozemek od hostinského Josefa Petráně, který byl směněn za pozemek vlastněný mlynářem Františkem Hrdinou, jenž byl hned v sousedství provozovny Vojtěcha Kaly na konci Cvokařské ulice. Parcela č. kat. 110/4 o výměře jednoho hektaru se stala majetkem Kovostaru a mohlo se tedy začít stavět.

V roce 1951 byla družstvu povolena výstavba provozovny o zastavěné ploše 200 m2 nákladem 400 000 Kčs. Obrovským elánem kolektivu družstva bylo zastavěno 800 m2 nákladem téměř jednoho milionu korun.

Díky bezpříkladné obětavosti a tisícům zdarma odpracovaným hodin byla první etapa výstavby dokončena tak, že již v roce 1952, dva roky po založení družstva, byla soustředěna výroba do nové provozovny, a tak ve Starém Rožmitále domácí veřtaty po desítkách let osiřely. 

(Zpracováno podle knihy Cvokaři – O zaniklém řemesle z rožmitálského údolí, která je ještě k dostání v prodejně Drogerie-knihy na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem nebo na kontaktu tohoto webu.)

80. léta

Rok 1951 ještě v pronajatých prostorách Vojtěcha Kaly ve Cvokařské ulici.

V prvomájovém průvodu v 50. letech.

V roce 1964 byl Kovostar včleněn do výrobního družstva Kovo Věšín. Snímek je z roku 1972, kdy věšínské družstvo slavilo ve starorožmitálském kulturním domě 80 let od svého založení.

Bývalý Kovostar dnes, kdy v něm sídlí firma Kemmler Electronic.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode