Příbramský archiv zve na návštěvu

30.05.2018 12:22

Státní okresní archiv v Příbrami má poslední dobou napilno. Pro návštěvníky i zájemce připravil několik akcí, kterých je záhodno se zúčastnit.

Ve čtvrtek 7. června od 10 do 18 hodin pořádá tradiční Den otevřených dveří. Návštěvníci si budou moci prohlédnout dobové kroniky měst Příbram a Březové Hory, fotografie a plakáty, také dobové regionální noviny a časopisy. K 50. výročí příjezdu okupačních vojsk do Příbrami a okolí v srpnu 1968 je kromě jiného připravena prezentace souboru dokumentárních a dosud neuveřejněných fotografií ze soukromé sbírky, které do archivu před nedávnem přinesl jeden z obyvatelů Příbrami.

***

V době od 26. října do 3. prosince bude v prostorách příbramského archivu k vidění putovní panelová výstava o počátku třicetileté války pod názvem Střední Čechy během stavovského povstání a české války (1618-1621). Výstava začíná svou pouť 4. června v budově Národního archivu v Praze - Chodovci.

***

Už teď je ale záhodno se jít podívat do příbramské galerie Františka Drtikola na výstavu Vyhnaní, která mapuje nepříliš známou kapitolu Velké války, která se dotkla historie rodin a obcí m.j. na Příbramsku.

Hned po vypuknutí války proudily totiž do vnitrozemí habsburské monarchie tisíce uprchlíků, které v následujícím roce ještě zesílily poté, když Itálie vypověděla 23. května 1915 válku Rakousko-Uhersku..

Například z vesnic na břehu Ledrenského jezera bylo vystěhováno v roce 1915 všechno obyvatelstvo, neboť údolí se náhle ocitlo přímo v bojové linii. Rakušané nejdříve na začátku války povolali všechny bojeschopné muže na frontu a poté odvezli všechny ženy, starce a děti, jak říkali na pár týdnů, do vnitrozemí. Přes tři tisíce lidí tak skončilo na území Čech, především na Příbramsku, Kladensku, ale i na dalších místech. A proti své vůli tu Italové národností, ale Rakušané státní příslušností zůstali dlouhé tři roky až do konce války.

Osudy italských uprchlíků v Příbrami popisuje například ředitelka Státního okresního archivu PhDr Věra Smolová na https://pribramsko.eu/-6697

Podle vzpomínek spisovatele R. R. Hofmeistera žilo několik cvokařů s rodinami z této oblasti také v Rožmitále. V knize Cesta člověka líčí jejich radost při oznámení konce války a vyhlášení samostatného Československa na rožmitálském náměstí a jejich nesmírnou touhu po návratu domů. V prosinci roku 1918 se Italové navrátili do svých rozbořených domovů, ale už ne do Rakouska-Uherska, ale do Itálie.

O tom, že Rožmitálsko a údolí Valle di Ledro pojí nejen vzpomínky na události před 100 lety, ale i cvokařské řemeslo si přečtěte v reportáži na https://www.staryrozmital.cz/dalsi-serialy/cvokari-z-valle-di-ledro/

O tom, že události 1. světové války hluboko zasáhly do osudů italských rodin v Trentinu, svědčí i fakt, že téměř každý rok jsou v Itálii nebo Čechách pořádány vzpomínkové akce a výstavy

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode