Pro povznesení chudé turistiky a vilegiatury

26.04.2016 04:23

Zřízením CHKO Brdy se na trhu objevilo několik turistických průvodců, ať už v knižní či dévédéčkové podobě. Není divu, většina lidí i domorodců na Rožmitálsku očekává, že se sem poženou houfy turistů. Ale upřímně řečeno: Nemusí to být houfy, stačí alespoň desítky, které by v našem městě podpořily místní obchodníky a restauratéry.

Turistické průvodce se už u nás objevovaly před více než sto lety, kdy turistika byla v zárodku.

Prospěch z ní viděl i učitel Gustav Klika, první rožmitálský starosta zvolený v Československé republice. (O něm více na https://www.staryrozmital.cz/news/pred-130-lety-zemrel-gustav-klika/ .) A tak pro okrašlovací spolek Sokola v Rožmitále napsal a v roce 1910 vydal sedmdesáti stránkovou brožurku s trasami dvaceti výletů po městě a okolních Brdech. Spisek doplňují inzeráty rožmitálských podnikatelů a dvě mapky.

Tehdejší předmluva by se jistě hodila i dnešním průvodcům:

 „Vydávajíce tuto drobnou publikaci, činíme tak z naprosté nutnosti, neboť u nás dávno postrádáme takové informační příručky. Příručka tato má pracovati a působiti k lepšímu poznání našeho města i jeho kraje, jehož bohaté minulosti, rozkošného okolí, milých krajinek, vzácných zákoutí a stulených scenerií obecenstvo naše namnoze není si ani vědomo, spokojujíc se v znalosti historie města svého s nedokázanými třemi kulemi Zižkovými a velice problematickou podzemní chodbou z rožmitálského zámku na Třemšín, jejíž existence nikdy prokázána nebyla. I také výletní ruch spokojuje se s dávno vyšlapanými pěšinami starého zvyku a naše obecenstvo spěchává k starým cílům tak houževnatě, jako by jinam, krom staré aleje, pátého hamru, a obcin ani nesmělo. A přec náš kraj není v příčině vzácných vycházek, velkolepých vyhlídek a překrásných a hlubokých lesů, nikterak chud.

Odvoláváme se k vážnému výroku slovutného badatele professora J. Krejčího, který praví: „V těchto horách uprostřed Cech jeví se zcela podobné povahy horské lesní přírody jako v Šumavě. Stýkají se zde veliké hvozdy v rozměře více než 100.000 jiter*) a pokrývají takřka nepřetržitě všecky hřebeny i hřbety, jakož i boky horské, i způsobují v údolích, roklích, na vrcholech i úbočích pohledy krajinné tak půvabné, rozmanité a velkolepé, jako v kterémkoliv jiném vyšším horstvu českém."

Úkolem této knížečky zajisté jest vyhověti tužbám dávno cítěným. Přehledně snésti vše, aby letní host, výletník, turista i náhodný čtenář našel tolik, co by stačilo vznítiti zájem pro krásy a vzácnou minulost tohoto kraje, buditi zasloužené sympathie pro odstrčený a zanedbaný nejkrásnější kout středních Čech. A skrovná tato příručka na základech širokých a četných pramenech budovaná, chce vyplniti zdárně své poslání ve prospěch města i celého kraje, k povznesení chudé turistiky a letní vilegiatury**)!

*) cca 0,6 ha, stará plošná míra přestavující plochu, kterou oráč zoře s koněm za jeden den

**) pobyt na letním bytě

Vlevo brožurka Gustava Kliky, vpravo jedna z turistických map Rokycanska, Mýtska a Rožmitálska z roku 1914

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode