Problém Cvokařská ulice – dopis osadního výboru radě města

26.04.2017 07:51

Starý Rožmitál 22. února 2017

Vážená Rado města,

obracím se na Vás s žádostí o nápravu ve věci, která je nepříjemná mně, ale hlavně obyvatelům Starého Rožmitálu, bydlících ve Cvokařské ulici. Jedná se o porušování zákazu vjezdu nákladních automobilů o hmotnosti větší než 8.5t, jezdících do firmy KEMMLER

ELECTRONIC, s.r.o., která sídlí na adrese Cvokařská 123, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem. Přestože je na začátku Cvokařské ulice umístěna značka zakazující vjezd vozidlům nad 8.5t, stále se tento zákaz porušuje. V roce 2015 jsem obdržel od města Rožmitál p. Tř. Statický posudek č. 89/2015. Účelem posudku bylo posouzení statické stability a stanovení únosnosti mostu v Rožmitále p. Tř. parc. č. 851/2, k.ú. Rožmitál p.Tř. včetně návrhu na případnou stabilizaci nosné konstrukce mostu. Tento posudek obdržela i zmiňovaná firma KEMMLER ELECTRONIC, s.r.o.

Chci upozornit na odstavec B- DOPORUČENÍ, cituji bod č. 2.: „S platností 30.08.2015 je nutné provizorní podepření podélných železobetonových nosníků uprostřed rozpětí." a ještě bod č. 7.: „Únosnost stávajícího mostu v současném stavu je 2 tuny, v případě provizorního podepření bude únosnost mostu 5 tun."

Tolik tedy ze statického posudku. Zajímalo by mě, zda je již zpracován projekt na provizorní podepření mostu a jestliže ano, kdy začnou práce? Z vypracovaného posudku je zřejmé, že by město mělo zažádat o odstranění značky 8.5t, která je za mostem a umístění nové, s menší tonáží a samozřejmě ji umístit před most. Také by to zamezilo v jízdě autobusu přes most. Na parkování autobusu u hřiště jsem již poukazoval na schůzi osadních výborů v květnu 2016. Když ovšem není před mostem zákazová značka, bude se přes most jezdit dále...

Město Rožmitál p. Tř. by mělo projednat s firmou KEMMLER ELECTRONIC, s.r.o. dodržování pravidel, která by zamezila vjezdu nadměrných vozů do Cvokařské ulice.

Rád bych uvedl důvody, proč by neměla nadměrná auta jezdit do Cvokařské ulice:

1) kvůli špatnému stavu mostu,

2) kvůli úzké Cvokařské ulici, aby těžká auta neničila statiku některých domů a široká auta neničila střechy domů,

3) není nutné jezdit s velkým autem pro jednu nebo dvě bedny, když ty se dají ve firmě naložit na menší vozidlo a přendat na parkovišti u autobusové zastávky,

4) zastupitelé by měli dbát na oprávněné požadavky svých spoluobčanů a měli by se snažit napravit neuspokojivý stav.

Nyní mi dovolte, abych poukázal na jiný dokument týkající se tohoto problému. Tento dokument mi poskytl p. ing. Jan Uchytil, který se už léta snaží tento problém vyřešit. V roce 2016 se proto obrátil na veřejnou ochránkyni práv. Celou zprávu o šetření ve věci vjezdu kamionů do ulice Cvokařská ve St. Rožmitále vypracoval JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv. Tuto zprávu sp. zn.: 6259/2015/VOP/MBČ obdržel starosta Rožmitálu p. Tř. i starosta města Příbram. Je tedy možnost se s ní podrobně seznámit. Budu zde nyní citovat pouze výňatek ze závěru zprávy...

D - Závěry

„...V minulosti pochybil stavební úřad tím, že povolil přístavby výrobních prostor, aniž by se v územním řízení podrobněji zabýval dopravním napojením areálu..."

„Na nežádoucí stav však může reagovat úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný ke stanovení místní úpravy provozu na komunikacích. Jestliže dochází k nerespektováni dopravního značení, zakazující vjezd vozidel nad určitou hmotnost a v důsledku této nekázně hrozí poškození majetku místních obyvatel, může být ulice osazena zákazovou značkou regulující vjezd rozměrných vozidel. Pokud ani toto opatření nepomůže, doporučuji osadit ústí ulice odnímatelnými pevnými zábranami znemožňující vjezd kamionů. Městský úřad Příbram shledal důvod ke stanovení dopravního značení a po vyjádření policie hodlá k němu přistoupit."

Tolik ze zprávy. Chci se ještě informovat, zda existuje dohoda s firmou KEMMLER ELECTRONIC, s.r.o. o překládání zboží na menší vozidla a jestliže existuje, proč se nedodržuje. Myslím, že taková dohoda, která by se dodržovala, by byla tím nejlepším a nejschůdnějším řešením jak pro město, tak pro firmu a hlavně pro občany bydlící ve Cvokařské ulici. A ještě mám jeden návrh. V mnohých městech jsou umístěny bezpečnostní kamery, které výrazně pomohou odhalit trestnou činnost. Jsou i v Rožmitále p. Tř., a tak si myslím, že by mohla být kamera i ve Cvokařské ulici. Policii by to jistě výrazně usnadnilo práci při odhalování neukázněných řidičů, kteří porušují dopravní předpisy.

Věřím, že v roce 2017 se konečně vyřeší letité problémy, kdy se lidé z Cvokařské ulice nebudou muset strachovat o své domy, které již v minulosti několikrát poškodila velká vozidla...

Snad Vám, vážená Rado města, dva dokumenty, z kterých jsem čerpal a jsou k dispozici na MěÚ, pomohou učinit očekávaná rozhodnutí.

Tuto žádost dávám na vědomí občanům bydlícím ve Cvokařské ulici, aby ji podpořili svým podpisem.

Milan Hochmut

předseda OV

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode