Prohlídka kostela a pietní akt u hrobu J. J. Ryby

30.05.2015 19:39

V rámci oslav 250. výroční narození Jakuba Jana Ryby a vzpomínky na 200 let od jeho násilné smrti se v sobotu 30. května 2015 konala v Podbrdském muzeu valná hromada Společnosti Jakuba Jana Ryby. Projednávání zprávy o činnosti a plánů do budoucna se zúčastnilo na čtyřicet členů. Na valné hromadě byly rovněž schváleny nové stanovy v souvislosti se změnou společnosti na zapsaný spolek, jak to vyžaduje nový občanský zákoník. Přítomní zvolili na další období výbor v dosavadním složení, dosavadního předsedu Huberta Hoyera i dosavadní tajemnici Ivanu Hoyerovou. Jsou to ostatně lidé, kteří se nejvíce, celým svým tvůrčím životem, zasazují o neustálou propagaci skladatele i jeho díla a stále v něm nacházejí nové prvky.

Po skončení valné hromady se členové společnosti i další zájemci sešli v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále na komentované prohlídce a poté vzdali Rybovi hold u jeho hrobu na starorožmitálském hřbitově.

Valná hromada Společnosti Jakuba Jana Ryby v Podbrdském muzeu.

Komentovaná prohlídka farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, ve kterém J. J. Ryba působil jako regenschori.

Pietní akt u jeho hrobu na starorožmitálském hřbitově.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode