První obecní samospráva vzešlá z tajných voleb

02.10.2017 04:58

Před 25 lety byla poprvé v tajných volbách ve Starém Rožmitále zvolena – stejně v ostatních do města integrovaných obcích – obecní samospráva. Z navržených kandidátů dostalo nejvíc hlasů sedm Staroměšťáků, kteří na sebe vzali odpovědnost za chod obce: Jiří Homulka, Jiří Krupička, František Leiterman, Marcela Minaříková, František Mora, Emil Škreňo a Jiří Trčka.

Na začátku roku 1992 zveřejnili v Rožmitálském zpravodaji příspěvek, v němž hodnotili dosavadní dění v obci:

„Po násilném sloučení obcí začal veškerý společenský život pomalu v naší obci odumírat. Aktivní složka ČSČK (Československý červený kříž) úplně zanikla a tím upadlo v zapomenutí setkání s důchodci, které pro mnohé znamenalo možnost příjemného prožití chvil se svými přáteli. Věci veřejné se šířily z hlediska celého regionu a obecní zájmy ustupovaly do pozadí. Zdálo se, jakoby se o ně nikdo nestaral. Obec sice měla zastoupení na radnici, ale veškeré dění bylo řízeno „shora“ bez účasti občanů.

Některé věci si občané museli vyřizovat sami jako například voda Křižánky, vytvořily se stavby – jako např. obtok Podzámeckého rybníka, které více roztrpčovaly, než uspokojovaly. To všechno k dobré spolupráci nepřispívalo. 

Naštěstí v obci dobře pracovaly dvě organizace: dobrovolný hasičský sbor a pro mladé oddíl národní házené. Na jejich schůzích se scházela ta aktivní část obyvatelstva, která měla zájem o věci obecné. Při řízení obou organizací vyrostla řada schopných funkcionářů, kteří začali pronikat do městských orgánů a přeci jen začali věci prospěšné obci ovlivňovat.

Všechno se dělo nekoordinovaně, bez přímé účasti občanů. Přes všechny nedostatky však naše obec žije. Svědčí o tom vydařené oslavy 100 let sboru dobrovolných hasičů a společenské plesy – hasičský a házenkářský. S povděkem kvitujeme i zapojení některých chalupářů do života obce. Jsou přínosem pro činnost sportovní i společenskou a pomocníky ve věcech obecných i soukromých.“

Staroměstští hasiči při požáru v 50. letech

Házenkáři v polovině 70. let

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode