Radost ze současnosti, starost o budoucnost

31.03.2014 06:11

Národní házenkáři TJ Spartaku Rožmitál se 29. března 2014 sešli ve své klubovně ve Starém Rožmitále na výroční schůzi. Na pořadu bylo zhodnocení současné sezony i plány do budoucna. Schůzi řídil Miroslav Leiterman, zprávu o činnosti přednesl ing. Josef Hrdina a informaci o hospodaření Jana Melicharová. Další údaje přidal ještě místopředseda Spartaku Josef Štěrba. O pohoštění se postarali Marek Hejra a Dušan Sadílek. Jednání pozdravil také předseda osadního výboru Jiří Plachy a za starorožmitálské dobrovolné hasiče byl přítomen místostarosta Jiří Homulka.

Co říci k jednání? Dá se shrnout do několika slov: Radost ze současnosti, starost s budoucností.

Naše jediné družstvo – mužstvo dospělých dosahuje v západočeském oblastním přeboru vynikajících výsledků, a to je vše. Marek Hejra a Pavel Zehnula sice trénují malé děti, budoucí házenkáře (za což jim veliký dík), ale dětí je pouze osm, z toho kromě jednoho z Věšína a jednoho z města, jsou všichni ostatní ze Starého Rožmitálu. Při náboru na základní škole se nikdo nepřihlásil.... Aby však náš potěr mohl být zařazen do nějaké soutěže, musí mít alespoň 12 členů. Škoda, přeškoda. Současní dospěláci bohužel rok od roku stárnou a měla-li by házená u nás být kontinuálně bez přerušení dalších deset patnáct let, budou naši současní borci muset hrát alespoň do svých čtyřiceti či padesáti.

O sportovní areál ve Starém Rožmitále se sice stará Pavel Naď, ale při utkáních nám často chybí pořadatelé, nikdo u nás nemá licenci pro rozhodčí....a předsedu oddílu už hledáme řadu let. Přesto by nám herní výsledky mohli závidět široko daleko a na domácí utkání chodí stále víc diváků.

Poděkování za podporu je nutné vyjádřit městu, Spartaku i oběma dlouholetým sponzorům – Kovo Sýkora a PT Computers.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode