Katolická církev: V přehledu kauzy rožmitálského zámku chybí to, co se dělo před rokem 1998

27.02.2014 08:57

Pokračování z 26. února 2014.

Nadační fond proti korupci, který v září 2013 zveřejnil analýzu týkající se církevních restitucí, použil v kapitole ilustrující dosavadní hospodaření církví, chronologický přehled vývoje kolem chátrajícího rožmitálského zámku od roku 1998 do současnosti z našeho webu (viz vlevo Kauza rožmitálský zámek). Římskokatolická církev se proti tomuto přehledu ohradila poznámkou, kterou doslova - i s podtrženými částmi - přetiskujeme z dokumentu fondu:

„Zástupci České biskupské konference v čele s Mons. Tomášem Holubem a zástupci Arcibiskupství pražského reagovali na skutečnosti uvedené v této podkapitole následujícím vyjádřením, jež zde uvádíme v plném neupraveném znění včetně původního zvýrazněného textu:

„V části textu, která se věnuje „cause“ Rožmitálského zámku chybí to podstatné, a to informace o tom, co předcházelo celému vývoji před rokem 1998.

a) město Rožmitál pod Třemšínem se v rámci přípravy projektu nového kulturního centra dohodlo s Arcibiskupstvím pražským (dále jen AP) na navrácení objektu na náměstí (Panský dům)

b) zastupitelstvo města rozhodlo, že tento převod podmíní tím, že AP převezme také zámek

c) AP převzetí zámku odmítlo

d) na naléhání města připravilo AP návrh převodu zámku na zahraničního investora

e) na jednání zástupců města a AP byl představen zahraniční investor a plán dalšího postupu (vklad nemovitosti do zřízené společnosti) přítomnými schválen

Dohodnutý postup byl realizován. Arcibiskupství pražské od začátku sdělovalo, že není schopno převzít odpovědnost za objekt s problematickým využitím, v době komunismu totálně zdevastovaný.“

Tolik Česká biskupská konference a Arcibiskupství pražské v září 2013.

A nyní si zopakujme vyjádření rožmitálských radních, kteří dohodu s církví v roce 1998 podepsali. Bylo publikováno v roce 2010 v Necenzurovaném Rožmitálsku, neboť celé ty roky od převodu nemovitosti na Arcibiskupství pražské, byl zanedbávaný zámek neuralgickým bodem ve veřejném životě města. Vyjádření jsme poprvé publikovali v březnu loňského roku, kdy tomu bylo 15 let, co zámek změnil majitele:

 „V posledním týdnu měsíce června 2010 potvrdil ústavní soud platnost tzv. blokačního paragrafu církevního majetku. To znamená, že např. obce, které vlastní historický církevní majetek ho nesmějí prodat. Nemovitosti mohou pouze využívat a udržovat. Ve většině případů to znamená utápět obecní prostředky v cizím majetku. V Rožmitále se tato blokace z pohledu města týkala dvou objektů – zámku a hotelu Panský dům s kinosálem. Město se snažilo za pomoci dotací a každoroční spoluúčastí ve výši 1,5 mil. Kč staticky zajistit zámek. Veškerý příjem z pronájmu hotelu investovalo do jeho nejnutnějších oprav. Protože byl tento stav neudržitelný, vstoupilo město do jednání s církví a nabídlo řešení. Když se církev objektu zřekne, obec se postará o jejich rekonstrukci. Tato nabídka nebyla přijata. Podařilo se však nalézt kompromisní řešení. Město předá církvi zámek a hotel, a církev se do budoucna zřekne nároku na kinosál, který se město rozhodlo přebudovat na společenské centrum. Tato dohoda byla schválena zastupitelstvem dne 23. března 1998. Zároveň byl schválen i záměr na výstavbu společenského centra. Schválení proběhlo napříč politickým spektrem (ČSSD, KSČM a koalice ODS + KDU- ČSL).

Zítra budeme pokračovat.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode