Rozhovor s Ing. Josefem Vondráškem

16.06.2015 19:37

16. 6. 2015   Parlamentní listy 

Část rozhovoru s poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a starostou Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josefem Vondráškem

Pro letošní rok jste sliboval přitvrdit v jednání proti chátrání zámku. Jaké konkrétní kroky lze očekávat v praxi? Kde chcete vzít finance na rekonstrukci?

Na základě havarijního stavu objektu zámku stavební úřad přijal následující opatření.

a) Rozhodnutím ze dne 8. 11. 2014 pod č. j.: 2851/2014/STAV nařídil vlastníkovi stavby, kterým je společnost TRINITY COOP, s. r. o., se sídlem Spálená 81/6, Praha 1, provedení nutných zabezpečovacích prací na stavbě zámku v Rožmitále p. Tř.č.p. 1, spočívající v zamezení přístupu všem nepovolaným osobám do bezprostředního okolí zámku a vnitřních prostor.

b) Rozhodnutím ze dne 30. 1. 2015 pod č. j.: 3295/2014/STAV-7 stavební úřad nařídil vlastníku stavby pořízení projektové dokumentace pro provedení nezbytných úprav s termínem do 31. 8. 2015 a pro zpracování stanovil tyto podmínky:

            Vlastník stavby předloží stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci stavby, ve které budou navrženy nezbytné úpravy.

            -  opravu zřícené střechy části bývalého pivovaru včetně provedení střešní krytiny,

            -  statické zajištění svislých nosných konstrukcí části bývalého pivovaru včetně zajištění koruny zdiva,

            -   opravu narušené současné střešní krytiny menšího paláce, správního křídla, starého paláce a bývalého pivovaru,

            -   opravu mostu před vstupní branou.

c) Výzvou k provedení udržovacích prací ze dne 30. 1. 2015 pod č. j.: 49/2015/STAV-2 stavební úřad vyzval vlastníka stavby k provedení udržovacích prací ve lhůtě do 31. 12. 2015, spočívající v provedení:

            -  údržby střešní krytiny (konzervace šindelové střešní krytiny a výměny poškozených částí),

            -  kontrolu konstrukcí krovu,

            -  opravu klempířských konstrukcí celé stavby,

            -  odstranění náletových dřevin od paty zdiva celé stavby.

V případě nesplnění výše uvedeného bude přistoupeno k udělení pokuty podle stavebního zákona. 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode