Rožmitál a 28. říjen 1918 – 1/4

23.10.2018 04:47

Rozpad Rakouska – Uherska a vyhlášení samostatné Československé republiky letos zaplnilo, v roce stého výročí, všechny sdělovací prostředky. Jak ale probíhal konec Velké války a 28. říjen v Rožmitále?

Trochu už jsme naznačili v seriálu publikovaném před čtyřmi lety, který byl věnován 1. světové válce a rožmitálským spojitostem (viz https://www.staryrozmital.cz/dalsi-serialy/velka-valka/). Mnoho se dozví také účastníci Swingového večera věnovaného výročí vzniku republiky 27. října v Podbrdském muzeu, kdy bude hudební produkce orchestru For Evergreens doprovázena divadelními scénkami.

Václav Matoušek, tehdy bydlící ve Starém Rožmitále a učitelující v Nepomuku, vzpomínal, že zpráva o převratu, jak se tenkrát vyhlášení republiky běžně nazývalo, přišla do Rožmitálu sice už 28. října, ale teprve o den později byla „provedena důstojná oslava tohoto důležitého mezníku v našich dějinách. Na rožmitálském náměstí se shromáždily velké davy lidstva z města i okolí, všechny spolky a školní mládež,“ psal Matoušek ve starorožmitálské kronice.

„Při velikém pohnutí všech před radnicí přečteno provolání Národního výboru, kterým bylo zřízení Československé republiky veřejně oznámeno a lid vybízen k vážnosti a klidu, aby tato radostná chvíle nebyla poskvrněna špatným skutkem.

A klid byl skutečně zachován. Radost z pádu nenáviděné monarchie byla dávána najevo pouze nevinnými projevy, např. zamazáváním zkratek c. k., shazováním císařských orlů, kdo musel mít obraz císaře (školy, úřady) pálil jej, vojáci uřezávali a zahazovali vyznamenání, jablíčka z čepic atd. a všichni litovali, že se pádu habsburské říše nedočkal císař František Josef.

Kde měli otce, syna, bratra neb jiného příbuzného na vojně, těšili se na jeho návrat, čímž byla jejich radost z pádu Rakouska a z konce války jen zvýšena. Mnozí vojáci byli v zajetí, jiní v legiích a o převratu u nás dověděli se pozdě. Téměř všichni vrátili se však s poškozeným zdravím, mnoho bylo těch, kteří ztratili život ve světové válce, domů se nevrátili.“

Tolik učitel Václav Matoušek. Příště se dozvíte, jak vyhlášení samostatného Československa viděl spisovatel R. R. Hofmeister.

Pokračování zítra.

První 1. máj v Československé republice roku 1919 na náměstí v Rožmitále. Pohlednici vydal knihkupec M. Vachata

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode