Rožmitál versus Březnice – V

15.02.2014 08:55

Pokračování z 11. února 2014.

V roce 1920 tedy Rožmitál*) pokračuje ve své snaze o zřízení okresního soudu a následkem toho i samosprávného okresu zastupitelského. Zde je nutno podotknout, že nový stát převzal územně správní uspořádání po rakousko-uherské monarchii.

Hned 8. února posílá městský úřad naléhavý dopis ministerstvu vnitra a ministerstvu spravedlnosti, ve kterém po xté opakuje a zdůvodňuje svoji žádost. Znovu se v dopise vypočítávají obce, které by nový okres zahrnoval. Oproti seznamu z roku 1890, který jsme zveřejnili ve 3. díle miniseriálu, však teď přibyly ještě Teslíny, Namnice, Mýta a Planiny. Rožmitálští v dopise tvrdí, že nový okres bude zahrnovat více jak 15 tisíc obyvatel.

A kdyby snad toho o Rožmitálsku na obou ministerstvech moc nevěděli, připojili rožmitálští radní charakteristiku regionu a jeho problém:

„Město Rožmitál jest středem celého obvodu, občané k úřednímu jednání do Rožmitálu povolaní získají značné zkrácení cesty, ježto dnešní uspořádání okresu jest pro ně nevýhodným, spojeným s velkou ztrátou času, výdělku i peněz, neboť vzdálenosti jednotlivých obcí do Březnice a Blatné činí 4 – 5 hodin, kdežto zřízením okresního soudu a úřadů v Rožmitále by činila u nejvzdálenějších obcí dvě hodiny.

Dosavadní okres březnický zanedbává úplně všechny potřeby kraje rožmitálského, nechává silnice v bídném stavu a žádosti o zlepšení komunikací (zůstávají) nepovšimnuty, čímž město jest poškozováno.“

Rožmitálská radnice doufala, že při změně politických poměrů tentokrát po padesáti letech dosáhne kýženého cíle.

Pokračování příště.

*) V našem miniseriálu důsledně používáme až do roku 1921 název Rožmitál. Teprve v tomto roce se totiž městu dostalo přídomku „pod Třemšínem“. V republice existovaly ještě dva další Rožmitály a několik německých Rosenthalů, takže často docházelo k nedorozumění, který  Rožmitál je ten pravý. Proto město požádalo v roce 1921 ústřední orgány o změnu názvu.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode