Rožmitál versus Březnice – VI

18.02.2014 08:50

Dokončení z 15. února 2014.

Po dvou letech od podání žádosti, po několikerém prověřování, ověřování a zkoumání, přišla v prosinci 1921 sprcha.

Nejdříve 30. listopadu 1921 sdělilo ministerstvo spravedlnosti ministerstvu vnitra, že: „toho času a v dohledné době se na zřízení okresního soudu v Rožmitále nepomýšlí, jednak z toho důvodu, že nový soudní okres, který by měl dle posledního sčítání z roku 1910 (jen) 9 783 obyvatel, nebyl by tak hospodářsky silným, aby plně zaměstnal soudní agendou nezbytný personál nově zřízeného soudu, jednak z té příčiny, že dnešní nedostatek soudců české národnosti a úsporné snahy státní správy jsou na závadu příznivému řešení otázky.“

12. prosince posílá ministerstvo vnitra do Rožmitálu dopis, ve kterém na jediné řádce lakonicky sděluje, že je stejného názoru jako ministerstvo spravedlnosti.

A tak snaha městských radních o zřízení soudního okresu v Rožmitále, jež trvala od roku 1874, skončila.

A co na to obyvatelé města, Starého Rožmitálu a dalších okolních obcí? Ti také toužili po zřízení soudního okresu?

Jak vzpomíná spisovatel Rudolf Richard Hofmeister ve svých pamětech z roku 1924, „když byla příležitost vymoci pro Rožmitál okresní soud, sousedé si toho nepřáli, pravíce, má-li si někdo pár dní odsedět, že bude lépe odbýt si trest v Březnici než doma v Rožmitále.“

Tady bychom mohli s miniseriálem Rožmitál versus Březnice skončit, ale my ještě dovyprávíme  další osudy Rožmitálu p. Tř. v územně správním uspořádání státu.

Na Rožmitálsku, stejně jako v celé republice, zůstalo dosavadní zřízení zakonzervované až do Protektorátu Čechy a Morava. V květnu 1942 nacisté politický okres Blatná a soudní okresy Blatná a Březnice zrušili a všechny obce v jejich působnosti včlenili do politického okresu Strakonice. Úřady tak lépe vyhovovaly požadavkům válečné správy a byly prohlášeny za „německy vedená služební místa“, kde vnitřním úředním jazykem byla pouze němčina.

Po osvobození z německé okupace se vrátilo vše před rok 1942. Byly obnoveny politický okres Blatná a soudní okresy Blatná a Březnice.

Prvním únorem 1949 (kterým začínal náš miniseriál) byly zrušeny dvojí okresy a obvody státní správy a soudů byly až do roku 2002 sjednoceny.  Soudní okres Březnice zanikl. Zůstal jediný okres Blatná a nově byl zřízen Plzeňský kraj, kam okres Blatná patřil.

To platilo do roku 1960, kdy se Rožmitál a blízké obce ocitly ve Středočeském kraji a v okrese Příbram. Zrušením okresních úřadů a vznikem správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2002 byla napsána zatím poslední kapitola územně správního uspořádání i v případě Rožmitálu pod Třemšínem.

Rožmitál p. Tř. je nyní obcí s pověřeným městským úřadem a Příbram je pro něj obcí s rozšířenou působností. A to vše ve Středočeském kraji.

To už je opravdový konec našeho miniseriálu.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode