S prací ve výboru SDH se rozloučili J. Plachý a M. Minaříková

10.01.2015 12:04

Na výroční valné hromadě SDH Starý Rožmitál, která se uskutečnila 3. ledna 2015 se oficiálně vzdal funkce starosty sboru Jiří Plachý, i když už od ledna jej ze zdravotních důvodů zastupoval Jiří Homulka.

Jiří Plachý vstoupil do starorožmitálské požární organizace v roce 1953 ve svých dvaceti letech a po celý svůj plodný život jí byl a je věrný. Počínaje rokem 1961 byl po dlouhých sedmnáct let až do roku 1977 nepřetržitě jejím předsedou. Následující dvě léta zůstal ještě členem výboru. Nutno podotknout, že zároveň v letech 1971 až 1980 vykonával funkci předsedy Městského národního výboru v Rožmitále p. Tř., a ještě před tím, v letech 1960 až 1962, i funkci předsedy MNV ve Starém Rožmitále. Teprve v roce 1980, kdy začal svými úspěchy v rozvoji města příliš vyčnívat a byl tedy stranou odsunut na nevýznamné místo ředitele Okresního bytového podniku v Příbrami, skončil s funkcemi i u hasičů.

Do pozice starosty Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Rožmitále se pak ale vrátil jako důchodce v roce 2009 a zastával ji až do začátku loňského roku. Na konci roku 2014 rovněž rezignoval na funkci starosty osadního výboru, kterou zastával od roku 2003.

Za jeho požárnického starostování především v 60. a 70. letech zaznamenal hasičský sbor zlatou éru, kdy měl nejvíce členů ze všech sborů na Rožmitálsku včetně města. K hasičině vedl i své tři dcery, přičemž každá z nich vstoupila do sboru ve Starém Rožmitále už v šestnácti letech.

Jiří Plachý převzal za velkého potlesku na sobotní výroční valné hromadě čestné vyznamenání za dlouholetou obětavou činnost ve prospěch hasičů. Ve svém vystoupení pak s dojetím všem poděkoval a rozloučil se. Mezi hasiči ovšem jako emeritní starosta nebude samozřejmě chybět, vždyť jeho zkušenosti jsou nevyčerpatelnou studnicí.

V projevu rovněž vyzdvihl práci a zásluhy o hasičský život v obci Marcely Minaříkové, která už rovněž do nového výboru nekandidovala a bohužel ani na valné hromadě nebyla přítomna.

Marcela Minaříková vstoupila mezi hasiče v roce 1971 už ve svých sedmnácti letech a hned následujícího roku se stala členkou výboru, kde měla na starosti práci se ženami. Po sedmileté přestávce ve výboru jí byl svěřen hasičský potěr. V roce 1979 založila s manželem Václavem kroužek mladých požárníků a dalších deset let měla starorožmitálská požární jednotka její zásluhou nejlepší mládežnické výsledky ve své historii. Od roku 1988 až do roku 1996 a poté od roku 2009 do loňského prosince zastávala ve výboru funkci jednatelky (a některé roky také kronikářky).

Oběma odstoupivším členům výboru upřímně za ty desítky let aktivní práce pro sbor děkujeme!

Jiří Plachý přejímá na valné hromadě vyznamenání od nového starosty Jiří Homulky.

Marcela Minaříklová se svými hasičátky v roce 1979

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode