SDH Starý Rožmitál bilancoval rok 2012

01.01.2013 17:52

Dobrovolní hasiči ve Starém Rožmitále se 29. prosince 2012 sešli na výroční valné hromadě, aby zhodnotili právě končící rok. A měli si o čem povídat. To, co si předsevzali před rokem, beze zbytku splnili.

Předsednictvo valné hromady. Zleva: velitel 9. okrsku František Polák, velitel SDH Starý Rožmitál František Veselý, náměstek starosty Jiří Homulka a jednatelka Marcela Minaříková. Starosta sboru Jiří Plachý se pro nemoc nemohl zasedání zúčastnit.

O některých akcích jsme sice podrobně informovali na tomto webu, avšak za připomenutí stojí i teď.

4. února zorganizoval sbor ples, kterého se zúčastnilo na 140 tančících i netančících hasičů i nehasičů. K tanci a poslechu hrál rožmitálský Golf Originál.

25. února  se zvolení delegáti sboru a funkcionáři 9. okrsku zúčastnili výroční valné hromady okrsku. Mladým členům Milanu Hochmutovi a Janu Morovi předali zástupci okrsku ocenění za vítězství v běhu do Svatohorských schodů (to ještě nikdo netušil, že na podzim zvítězí znovu a dokonce vylepší traťový rekord)

9. března v hospodě Starák slavnostně podarovali hasiči hasičky dárky k Mezinárodnímu dni žen, ale občerstvení připravila hasička Helena Knížková.

17. března se konal za velké účasti hasičů pohřeb nejstaršího člena sboru Miroslava Trčky, který zemřel ve věku 90 let.

14. dubna sbírali hasiči po vsi železný šrot, za který ve sběrně dostali 6 000 Kč.  Staré železo zdarma sváželi František Pour a Jiří Stoklasa.

21. dubna se soutěžní družstvo zúčastnilo Erbu města Rožmitálu a skončilo, ovšem ne se soutěžní stříkačkou, na sedmém místě.

24. dubna posvětil starorožmitálský farář P. Jan Kuník zrenovovanou soutěžní stříkačku.

1. května se hasičky oblečené coby pionýrky připojily k oslavám 1. máje. Recese se plně vydařila a požární auto sboru i auto Františka Veselého patřilo k nejobdivovanějším ze všech alegorických vozidel.

12. května skončilo soutěžní družstvo na okrskové soutěži v Rožmitále druhé a postoupilo do okresního kola, které se mu ale vůbec nevydařilo.

3. června uspořádali hasiči v restauraci Starák za velké účasti dětí a rodičů Dětský den, na němž se objevila řada mladých zájemců o členství ve sboru.

16. června se na členské schůzi poprvé představilo nové dětské družstvo, v němž jsou i pětiletí caparti.

13. července vyjelo okamžitě po zaznění sirény deset členů sboru k velkému požáru ve městě za Normou. Podávali vodu do cisterny a chladili vedlejší stodolu.

14. července zorganizoval sbor již podeváté Memoriál Aloise Jedličky v hasičském sportu. Soutěže se zúčastnilo devět družstev mužů a pět družstev žen. Domácí jinošské družstvo skončilo druhé.

18. srpna soutěžili mladí hasiči v Třebsku a skončili rovněž na druhém místě.

Milan Hochmut a Jan Mora převzali za svůj sportovní výkon ocenění i na valné hromadě.

22. září si Milan Hochmut a Jan Mora zopakovali v novém traťovém rekordu vítězství v běhu do Svatohorských schodů. Další člen sboru Milan Polák skončil s Petrem Šourkem z SDH města na 46. místě z celkového počtu 67 dvojic.

Nejmenší hasiči se dočkali dárků za raketový nástup do soutěží.

8. prosince se nejmenší hasiči poprvé zúčastnili soutěže, a to Malého erbu města Rožmitálu. Sbor postavil v nových dresech od Milana Fouse dvě pětičlenná družstva, přičemž starší děti se umístily na sedmém místě a mladší na šestém. Před tím – v listopadu – se děti šestkrát sešly, aby trénovaly uzlování, první pomoc, topografické značky a další discipliny.

Rovněž 8. prosince uspořádal sbor společně s osadním výborem a personálem restaurace Starák Mikulášskou nadílku a diskotéku, na kterou přišlo s rodiči 33 dětí.

K 29. prosinci 2012 měli staroměstští  hasiči celkem 77 členů, z čehož bylo 16 žen. Na hromadu se jich dostavilo 44, přítomni byli rovněž čtyři hosté. Kromě dospělých je ve sboru evidováno ještě 15 dětí, mladých hasičů, kteří se seznamují s hasičkou technikou a znalostmi.

SDH Starý Rožmitál řídil doposud třináctičlenný výbor, který se v roce 2012 sešel na devíti schůzích. Rovněž zajistil v polovině roku členskou schůzi a koncem prosince výroční valnou hromadu, které skládal účty. Činnost sboru kontrolují tři revizoři. Tři členové pracují v nadřízeném 9. okrsku. Hasiči se usnesli, že výbor bude napříště pracovat v počtu jedenácti členů.

Jednotlivé události ze života sboru jsme už popsali. Činnost však nelze zjednodušit na výčet jednodenních akcí. Hasiči musí totiž udržovat svoji techniku a zbrojnici v pořádku a v pohotovosti neustále, a navíc – tak jako tomu bylo ve Starém Rožmitále i v minulých letech – jsou tahouny společenského života v obci.

Z 9. okrsku a městského úřadu proběhla v hasičské zbrojnici kontrola, která nezjistila žádné závady, naopak vyzdvihla pořádek v objektu, v dokumentaci a majetku sboru i města.

Byl opraven sušák na hadice, založeno družstvo mladých hasičů, proveden úklid obce, sběr železného šrotu, přestavěna soutěžní stříkačka atd.

Soutěžní družstvo se zúčastňovalo Brdské ligy, ovšem se střídavými výsledky a v různém složení. Celkově se objevilo na dvanácti závodech a skončilo na devátém místě.

Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Rožmitále udělal v roce 2012 kus dobré práce a jistě se sluší všem jeho aktivním členům co nejvíce poděkovat. Přímo na valné hromadě se dostalo květin Marcele Minaříkové a Marii Stoklasové za jejich práci pro sbor, a rovněž Zdeňce Syslové z SDH Rožmitál za pomoc při práci s našimi nejmenšími. Poděkování směřuje i na městský úřad a sponzory, bez jejichž podpory by se řada akcí nemohla uskutečnit.

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode