Seminář obavy nerozptýlil

24.11.2015 07:51

AKTUALIZOVÁNO ve 21.45 hod.

Krajské informační středisko (KIS) Středočeského kraje a Místní akční skupina (MAS) Podbrdsko uspořádaly 23. listopadu 2015 v Rožmitále p. Tř. pro starosty obcí, podnikatele, neziskovky i veřejnost seminář k Chráněné krajinné oblasti Brdy. Hodinu přednášel a další více než hodinu odpovídal na četné dotazy Bohumil Fišer, pověřený vedoucí oddělení Správy CHKO Brdy.

Na osmdesát přítomných posluchačů nejdříve seznámil s historií Vojenského újezdu Brdy od jeho založení v roce 1926, vzpomněl mimo jiné i snahy vybudovat zde americký radar (který nakonec stojí v Rumunsku) a připomněl i nedávné události související se snahami o vyhlášení CHKO.

Celková rozloha Chráněné krajinné oblasti Brdy je 345 km2, z čehož 260 km2 připadá na bývalý vojenský újezd a 85 km2 na část Brd jižně od silnice I/19 řečníkem nazývané Třemšínské Brdy. Novou CHKO pokrývají z 86 % lesy, na kterých se bude v drtivé většině hospodařit podle lesních plánů. Pokud jde o vlastnickou strukturu 76 % vlastní prostřednictvím Vojenských lesů ČR stát. V jižní části, kde nebyl vojenský újezd, jsou různí vlastníci: 20 % má Arcibiskupství pražské, 1,8 % jsou lesy obcí, soukromníci vlastní rovněž 1,8 % a Lesy ČR mají jedno procento.

CHKO bude rozdělena na zóny, přičemž většina území bude v tzv. třetí zóně s nejvolnějším režimem, menší místa budou vysoce chráněna, severní část bývalého újezdu zůstane vojákům a turisté sem nebudou mít přístup.  

Bohumil Fišer rovněž představil návrhy cyklotras a pěších stezek, například stezku po zaniklých obcích a kolem Padrťských rybníků. Automobily nebudou mít do oblasti vůbec povolen vjezd, houby, borůvky a další veškeré dary lesa je samozřejmě možné sbírat, vstup do prostorů mimo vyznačené cesty nebude nijak omezen.

Těch informací na včerejším semináři bylo hodně, ale zajímavá byla i diskuze. V ní se ukázalo, že většina diskutujících není – pokud jde o budoucí vývoj CHKO – tak optimisticky naladěna jako přednášející. Pan Fišer musel přiznat, že existuje ještě řada nevyřešených problémů a nezodpovězených otázek.

Obava v rožmitálském Společenském centru se týkala především nezákonné výstavby. Fišer sice operoval tím, že stát na svých pozemcích žádnou výstavbu nepovolí, ale ve hře jsou přeci i jiní majitelé. A jak všichni víme, právní uvědomění je v naší republice na tak nízké úrovni, že je všechno možné, i když se to teoreticky zdá nemožné.

Vedoucí oddělení Správy CHKO Brdy například operoval tím, že si nedovede představit, že by si třeba někdo na černo postavil penzion u Padrťských rybníků. My si to představit dovedeme. Jako zářný příklad obdobné snahy dovedené podnikatelem do vítězného konce může posloužit nejen medializovaná černá stavba ruských dřevěnic v Karlových Varech, ale třeba i nepovolené stavby v CHKO České středohoří. Tady budou hrát velkou úlohu i obce, které části CHKO dostanou do svých katastrů a budou muset vypracovat nové územní plány.

Přednášející několikrát zdůraznil, že největší hodnota nové Chráněné krajinné oblasti Brdy je v tom, že kdekoli vylezete na kopec, nikde neuvidíte ani komín, ani obilní silo ani jinou zástavbu. Prostě jen a jen krásnou, nedotčenou přírodu. Přejme si, aby to takhle také zůstalo!

Poznámka na konec: Bohumil Fišer nedávno odpovídal na dotazy Příbramského deníku, viz https://pribramsky.denik.cz/online-rozhovor/on-line-rozhovor-s-bohumilem-fiserem-20150903.html ).

Kompletní prezentaci Bohumila Fišera v Rožmitále si lze prohlednout na webu Místní akční skupiny Podbrdsko https://www.maspodbrdsko.cz/e_download.php?file=data/editor/182cs_1.pdf&original=CHKO+BRDY_Ro%C5%BEmit%C3%A1l-1.pdf

Před seminářem i po něm si mohli účastníci prostudovat rozvržení zón podle stupně ochrany, návrhy cyklostezek i pěších tras.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode