Slovo starosty k problematice zámku

31.01.2023 09:57

V právě vydaném únorovém čísle Třemšínských listů se starosta města Mgr. Pavel Bártl vyslovuje k polemice o rožmitálském zámku, která se spustila po návštěvě jeho majitelů v polovině ledna. Z pravidelné rubriky Slovo starosty přetiskujeme celé jeho vyjádření:

„Rád bych se věnoval tématu, které rozvířilo sociální sítě. Já sám tento komunikační kanál nevyužívám, nicméně mi bouřlivá diskuse o nedávné návštěvě majitelů zámku v našem městě, konkrétně v nemovitosti, kterou vlastní, úplně neušla. Rozhodl jsem se krátce a bez záměru vyvolávat zbytečné emoce stručně historii zámku předestřít.

Zámek byl veden do roku 1961 jako majetek Velkostatku Rožmitálského, na rok 1961 se datuje zápis převodu zámku do majetku MNV v Rožmitále p. Tř. Hospodářskou smlouvou zámek využívaly Středočeské státní lesy Benešov. Další hospodářská smlouva z 1. 10. 1976 převedla zámek zpět do užívání města s tím, že bude využit jako muzeum. Po tomto datu byly také zahájeny práce na rekonstrukci objektu spočívající ve statickém zabezpečení a následně se přistoupilo k celkové rekonstrukci, která byla prováděna pro zamýšlené využití objektu, stálou expozici hraček. Na základě smlouvy mělo muzeum provozovat Národní muzeum.

V roce 1990 však byly práce zastaveny z důvodu vypovězení smlouvy ze strany Národního muzea. Bylo to těsně před dokončením zamýšleného otevření expozice. Pak přichází rok 1998, kdy je zámek darován darovací smlouvou z 16. 6. 1998 Arcibiskupství pražskému. Ještě ten rok, za čtyři měsíce od prvního daru, a to smlouvou z 16. 10. 1998, je církvi darován i hotel Panský dům. Jen pro zajímavost, komunální volby se v roce 1998 konaly 13. a 14. listopadu. Takže zámek byl darován cca pět měsíců před volbami, hotel Panský dům čtyři týdny před volbami, které změnily vedení města.

V roce 2000 vznikla firma Trinity Coop, do které 2021 zámek převádí Arcibiskupství pražské s tím, že si nechává 20% podíl a 80% podíl získává pan Marshall. Odůvodnění je, že takto se zajistí další opravy a následné využití. Čas dále neúprosně běží s opakující se snahou města, zejména Ing. Josefa Vondráška, zajistit nápravu v péči o zámek. Pak přichází rok 2012, kdy se Arcibiskupství pražské zbavuje i zbylých 20 % podílu a převádí je na firmu The Spalena Company, jejíž jedinou majitelkou je pravá ruka pana Marshalla, paní Mruškovičová z Bratislavy. Pokračuje snaha navázat kontakt s majiteli a zjednat nápravu, propadá se střecha bývalého pivovaru, padají pokuty, bohužel ne peníze do rozpočtu města.

Asi v roce 2017 jsem osobně doprovázel paní Evu Heyd, která projevila zájem podílet se na záchraně zámku. Podařilo se jí navázat kontakt s majiteli, byla u založení spolku Rožmitálský zámek a ten jako takový začal zámek využívat, dokonce jsou konány prohlídky.

Město významně pomohlo s řešením odvozu suti, když se zřítila hospodářská budova, náklady na odvoz a uložení na skládku do Chrástu byly vysoko přes 100 000,- Kč. Město recipročně pomáhá při sečení trávy v parku, který v posledních letech naopak využívá k pořádání Slavnosti královny Johanky. Město opakovaně finančně podpořilo spolek Rožmitálský zámek, a to z důvodu jeho práce zejména s mládeží. Město naopak nemůže do zámku investovat ani se podílet na údržbě, protože jde o soukromý majetek.

Město se podle mne zbavilo zámku, který byl v dobré kondici, sám jsem kolem roku 1990 navštívil sály připravené k otevření. Zbývalo osadit zásuvky a světla a bylo hotovo! Dnes jsou využitelné jen proto, že byly takto tehdy opraveny! Není podle mne pravdivé vyjádření církve, že město se zbavilo zchátralého zámku. Chátrat začal až v jejím majetku a majetku dalších vlastníků.

Spolku Rožmitálský zámek se podařilo zámek skutečně oživit, bylo zde za účasti dobrovolníků vykonáno mnoho práce, která zaslouží obdiv a uznání. Stále však jde z hlediska stavebního úřadu o objekt nezkolaudovaný, stále všichni pracují na soukromém majetku, byť na území našeho města, ze kterého ho nikdo neodnese. Můj názor k návštěvě pana Marshalla je ten, že pouze jednání s vedením města, ať v něm bude kdokoli, může posunout osud zámku dále. Ostatní jsou jen planá, i když možná příjemná gesta.

Zmínil jsem se o spolku Rožmitálský zámek. Rád bych v této souvislosti upozornil i ty ostatní, že konec února je pro spolky termínem uzávěrky žádostí o dotace, o kterých bude v březnu rozhodovat Rada města.“

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode