Starorožmitálští hasiči měli výroční valnou hromadu

04.01.2014 20:04

V sobotu 4. ledna 2013 odpoledne se v hospůdce U splavu konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Rožmitále. Členů a hostů se sešlo tolik, že se do sálu ani všichni nevešli. A tak se začátek jednání opozdil, neboť se po okolí sháněly židle.

Ze 76 dospělých členů sboru se jich na valnou hromadu dostavilo plných 44. Z hostů, kteří pozorně sledovali téměř tříhodinové jednání, jmenujme alespoň poslance Parlamentu ČR a starostu města Rožmitál pod Třemšínem Ing. Josefa Vondráška, představitele okresního a městského sdružení hasičů Františka Poláka, Antonína Löwla, Petra Šourka a další. Za národní házenkáře, kteří ve Starém Rožmitále působí v symbióze právě s dobrovolnými hasiči, se valné hromady zúčastnil Ing. Josef Hrdina ml.

Jednání svým originálním a svěžím způsobem moderoval František Matějka. Hned na začátku přítomní uctili minutou ticha památku Alexandra Nadě, který zemřel v polovině září, a Tomáše Křivana, jenž tragicky zahynul několik dnů poté. Saša 36 let aktivně pracoval v našem sboru a Tomáš byl členem našeho soutěžního družstva.

Než začalo vlastní jednání, ukázala naše hasičátka, jak umějí hrát na hudební nástroje a zpívat. Po svérázném výběru lidových písní provedli mladí ještě požární útok na čtyři rozžaté svíce přímo v jednacím sále.

Poté už začalo vlastní jednání, přičemž zprávu o činnosti přednesl starosta sboru Jiří Plachý. Na zprávu navázal Jan Mora s výsledky soutěžního družstva a Petr Zehnula s výsledky práce s mladými hasiči. Zprávu o hospodaření přednesla Marie Stoklasová a zprávu revizní komise Pavel Zehnula. Po volbě delegátů na výroční valnou hromadu 9. okrsku, která se bude konat 22. února 2013 ve Věšíně, nastínila Marcela Minaříková plán činnosti v letošním roce. Před bohatou diskuzí ještě také došlo na ocenění a vyznamenání zasloužilých členů starorožmitálského sboru.

Výroční valná hromada přinesla spoustu zajímavých informací, se kterými vás budeme v Novinkách postupně seznamovat.

Dvakrát pohled do nabitého sálu.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode