Takový byl srpen 1968 v Rožmitále – 5/9

30.07.2018 06:34

Rada Místního národního výboru (MNV) v Rožmitále na své schůzi 26. srpna zvolila skupinu parlamentářů, kteří by v případě potřeby jednali s veliteli okupačních vojsk. Jejími členy se stali předseda MNV Jan Štok (do roku 1962 tajemník MNV ve Starém Rožmitále), náměstek MNV Jiří Krupička a jako tlumočník byl navržen učitel Hynek Chudárek. Není však známo, že by v srpnových dnech došlo mezi MNV a Sovětskou armádou k nějakým jednáním. Na základě příkazu Okresního národního výboru v Příbrami byly utvořeny tříčlenné noční hlídky a u telefonu byla stálá služba.

Na mimořádné schůzi rady MNV o den později bylo konstatováno, že k zajištění pořádku nejsou třeba žádná mimořádná opatření. Ve městě byl klid a žádné narušení pořádku se nevyskytlo. V prvních dnech okupace se jen objevil plakát se jmény několika občanů, kteří byli označeni jako údajní kolaboranti. Plakát byl ale okamžitě odstraněn. Avšak, tak jako ve velkých městech, i v Rožmitále se okamžitě objevily na asfaltu, na budovách či na vratech stodol různé nápisy psané česky i azbukou. Na nejrůznější materiály je malovali i pracovníci MNV počítaje v to i funkcionáře. Jejich obsah byl různý, většinou to však byla hesla převzatá odjinud a žádající okamžitý odchod vojsk.

Na základě hlášení rozhlasu byly ve městě a okolí odstraněny orientační tabule včetně velké orientační mapy na autobusovém nádraží. Všechny cedule byly 24. srpna svezeny na radnici a uskladněny ve dvoře. Paradoxně se tím zachránily před zničením, poněvadž někteří horlivci je po nocích ohýbali a ničili. 29. a 30. srpna byly všechny tabule, včetně té Na Florenci na základě celostátní rozhlasové výzvy znovu osazeny na svá místa. V těchto dnech byly odstraněny také veškeré plakáty a zabíleny nápisy na zdech, silnicích a stodolách. To byla podmínka pro odchod vojsk z měst.

Pokračování pozítří.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode