To bylo tenkrát v roce 1891 slávy – 4/4

05.08.2016 03:42

Dokončení.

Dobrovolní hasiči pomáhají rovněž při povodni v roce 1895. 21. června spadne za tři hodiny 136 litrů vody na každý čtvereční metr. Je strženo devět rybníků a Luh je zaplaven do výše jednoho a půl metru. V domě č. p. 5 utone dvouapůlletý Vojtěch Svatoň.

Osm let pracuje devítičlenný správní výbor prakticky beze změn. Až v roce 1899 se stává starosta obce Josef Kala také předsedou sboru a střídá v nejvyšší funkci faráře Pintera, který zemřel. Místopředsedou je zvolen mlynář František Hrdina. V roce 1897 se cvičitelem stává František Mora.

V polovině června 1899 se ve Starém Rožmitále koná osmý výroční sjezd Župní hasičské jednoty podtřemšínské se sídlem v Rožmitále. Valná hromada se odehrává v hostinci Josefa Petráně a ve spolkové místnosti u Ondřeje Vonáška. Následuje společný oběd. Po cvičení hasičů je uspořádán na zahradě u Petráně koncert a současně u Vonáška taneční zábava. Večer je v obou hostincích dáván věneček. Oběma hostinským výbor SDH určuje, že budou prodávat litr piva za 12 korun a z každého litru odevzdají jednu korunu ve prospěch sboru.

V lednu kulatého roku 1900 rezignuje již po roce na funkci předsedy Josef Kala. Zdá se mu, že ve sboru panuje nepořádek a členové jsou ke své práci a povinnostem neteční. 14. ledna ani nepřichází na valnou hromadu. Hasiči však mají jiný názor. Veřejným hlasováním Kalu jednohlasně znovu volí za předsedu a přímo ze schůze k němu domů vysílají deputaci se žádostí, aby se funkce opětovně ujal. Po určitém váhání nabídku přijímá, a tak výbor pracuje ve složení jako předtím. Tato situace však vydrží pouze jeden další rok. Kala se v roce 1901 funkce vzdává již doopravdy a věnuje se jen starostování obce. Za předsedu sboru je zvolen nový farář Josef Bouše.

V polovině roku 1902 se zakládá matrika všech členů sboru a vnáší se tak pořádek do evidence. Na svatého Václava probíhá oslava desetiletého trvání sboru. Ve farním kostele je sloužena mše, poté následuje slavnostní valná hromada, vyznamenávání členů a věneček ve sborové místnosti. Starosta obce Josef Kala je jmenován čestným členem sboru, neboť má největší zásluhu na jeho založení i na jeho desetileté činnosti.

Další osudy najdete v knize 120 let SDH Starý Rožmitál, která je k dostání v prodejně Drogerie – knihy na rožmitálském náměstí. 

Starorožmitálští mladí požárníci v roce 1965 při soutěži na Zalánech

Slavnostní schůze k 80 letům trvání hasičského sboru ve Starém Rožmitále

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode