U nás stále ještě dýcháme čistý vzduch

27.01.2013 14:50

V souvislosti se zhoršeným ovzduším od 23. ledna 2013 v Příbrami, jsme vznesli dotaz na Český hydrometeorologický ústav, jak je to s kvalitou ovzduší na Rožmitálsku.

Přestože nemáme v našem údolí instalovanou měřicí stanici, předpokládali jsme, že u nás dýcháme vzduch čistý. Až na pár kouřících komínů, kde snad vytápějí PET lahvemi s pilinovými briketami nasáklými vyjetým olejem, většina obyvatel i firem přešla na vytápění plynem. A pokud jde o automobilový provoz, ten není nijak velký. Podobné je to i s prašností.

Dr. Jan Sládeček z Informačního systému kvality ovzduší ČHMÚ nám sdělil, že pro posouzení kvality ovzduší v Rožmitálu pod Třemšínem a okolí by se daly použít výsledky měření ze stanic v Kamenném Újezdu mezi Mirošovem a Rokycany, v Sedlčanech a v Kocelovicích mezi Bělčicí a Lnářemi. Měření na stanici v Sedlčanech však bylo k poslednímu dni loňského roku ukončeno. Naopak v Kamenném Újezdu bude v průběhu tohoto roku zahájeno kontinuální měření dokonce každou hodinu. Měřit se bude oxid siřičitý (SO2), oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx) a polétavý prach (PM10). V Kocelovicích se měří ozon (O3).

Pro nás je důležité, že za poslední zpracovaný rok 2011 se koncentrace všech měřených látek na všech třech stanicích pohybovaly pod imisními limity.

Takže lze předpokládat, že v našem údolí je ještě ovzduší v pořádku a můžeme sem lákat přespolní, aby se přijeli na Rožmitálsko nadýchat čerstvého vzduchu.

Kdo si chce pořádně počíst o stavu ovzduší, tak najde hodnoty koncentrací v tabelární ročence https://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html
Pro odhad imisní situace v rožmitálském údolí lze také použít mapy kvality ovzduší publikované v grafické ročence ČHMÚ Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011: https://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html

Kdopak nám to tady takhle čmoudí? Oba snímky, na nichž je jeden a týž komín, jsou z března 2011.

Při výstavbě kanalizace jsme si užili až až prachu.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode