V okrese Příbram jsme už mohli být před 65 lety

21.07.2013 12:27

V roce 1960 došlo po přijetí socialistické ústavy a po vítězství socialismu v naší zemi k územní reorganizaci a vytvoření nových okresů. Rožmitál p. Tř. i Starý Rožmitál byly touto změnou přičleněny k okresu Příbram.

Málokdo však ví, že o reorganizaci v souvislosti s oběma Rožmitály se uvažovalo už v roce 1948. Toho roku vydal Místní národní výbor v Rožmitále prohlášení, že město chce pryč z okresu Blatná, kde bylo historicky po celou dobu existence okresů, a žádá o včlenění do okresu Příbram.

A 21. července se k žádosti připojil i MNV Starý Rožmitál. Žádost ale nebyla vyslyšena a k připojení k Příbrami došlo až za 12 let. Pro pořádek uveďme, že okres Příbram existoval do 31. prosince 2002.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode