Ve farním kostele se na měsíc objevila Panna Marie Lurdská

10.05.2013 17:08

Měsíc květen je v katolické církvi zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Původ tradičních májových pobožností je stále sám o sobě poměrně neznámý, je ale jisté, že tato forma mariánské úcty začala v Itálii.

Ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále je zasvěcení mariánskému kultu každoročně připomínáno na hlavním oltáři. 1. května je totiž sejmut oltářní obraz zobrazující posvěcení kostela a očím veřejnosti se zjeví polychromovaná socha skrytá za ním – skulptura Panny Marie Lurdské. Posledního května je pak na oltář vrácen obraz svatého Kříže.

Bohužel se nám nepodařilo zjistit proč je ve starorožmitálském kostele právě kopie sochy z lurdské jeskyně, je ale docela možné, že ji kostelu kdysi – a to také nevíme kdy – daroval někdo, koho Lurdy zázračně uzdravily.

Vlevo hlavní oltář farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále tak, jak vypadá od června do dubna, snímek napravo je pak z května.

Jeskyně v Lurdech, vpravo nahoře originál sochy Panny Marie Lurdské.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode