Vlastník rožmitálského zámku žaluje Rwandu o 95 milionů dolarů

21.10.2019 05:36

Američan Roderick Marshall, většinový majitel zámku v Rožmitále pod Třemšínem, zažaloval u Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů (ICSID) stát Rwanda za zmařenou investici. Jako odškodnění požaduje 95 milionů USD (asi 2,2 miliardy Kč). Zároveň žádá, aby Rwanda uhradila předpokládané soudní výdaje ve výši jednoho milionu dolarů včetně honorářů pro právníky žalující strany.

Marshallovi bostonští právníci rovněž požadují, aby mezinárodní soud deklaroval, že Rwanda se provinila proti mezinárodnímu právu a bilaterální smlouvě s USA o vzájemné ochraně investic, která vstoupila v platnost 1. ledna 2012. Podle žalující strany Rwanda odepřela americkým firmám Bay View Group LLC*) a The Spalena Company LLC spravedlivé, nestranné a férové zacházení a nezajistila jim stejné podmínky jako ostatním subjektům, jež těží minerály.

Arbitráž byla zahájena v březnu, přičemž už obě strany zaplatily každá 150 tisíc dolarů na úhradu počátečních soudních nákladů. Tribunál, který tvoří dva soudci z Velké Británie a jeden z USA vyhlásí rozsudek, proti němuž není odvolání, na konci roku 2020.

Pan Marshall začal ve Rwandě**) podnikat v těžbě nerostů, která sestává především z ruční práce horníků s lopatou a vědrem, v roce 2005. Bylo to v provincii Bisesero a v době, kdy zde slovenská charitativní organizace Bay View Group o.z., jíž byl R. Marshall konzultantem, stavěla zdravotnickou kliniku. Rwandské úřady mu sice krátkodobou těžební licenci neprodloužily, ale to mu chuť do dalšího podnikání nevzalo.

Jak se píše v obžalobě, nechal se zlákat, aby dál v těžbě cínové, tantalové a wolframové rudy pokračoval s tím, že dostane dlouhodobý kontrakt. A tak na konci roku 2010 kupuje společnost The Spalena Company LLC, jíž je R. Marshall jediným vlastníkem, pětaosmdesátiprocentní podíl v neúspěšné německé firmě H.C. Stark Resources GmbH, jejíž dceřiná společnost Natural Resources Development (NRD) těží na pěti lukrativních koncesích o velikosti 15 tisíc hektarů. Investice do modernizace a tím zvýšení těžby, ke kterým se pan Marshall rwandským orgánům zavázal, plynou prostřednictvím The Spalena Co. z další jeho firmy – Bay View Group LLC.

Pan Marshall je tedy stoprocentním vlastníkem i prezidentem obou amerických firem a zároveň také generálním ředitelem těžařské firmy NRD.

Rwandské úřady udělovaly těžebním firmám krátkodobé kontrakty na čtyři roky a u NRD měly skončit u všech pěti koncesí v lednu 2011. A tady začíná Marshallovo martyrium v Africe. Přes mnohočetné sliby přímo i od rwandské vlády, že mu bude udělen dlouhodobý kontrakt, který se vydával zpravidla na 30 let, mu příslušné úřady vždy pouze o pár měsíců prodlužovaly dosavadní smlouvu. První roky těžby a při investici, která podle obžaloby činila na 30 milionů dolarů, nepřinášely samozřejmě žádný zisk. Ten měl přijít až v dlouhodobém horizontu. Avšak nepřišel.

Rwandský ministr přírodních zdrojů, odvolávaje se na nový horní zákon z roku 2014, obvinil amerického investora, že neinvestoval tolik, kolik podle smlouvy měl, že omezuje těžbu, že ničí životní prostředí, používá drsných těžebních metod a má neprůhlednou vlastnickou strukturu firem. Přestože Marshall obvinění vyvracel a ministr ubezpečoval amerického velvyslance, že dojde k nápravě, dlouhodobý spor vyvrcholil na konci roku 2015, kdy rwandská vláda vyvlastnila bez náhrady Marshallův firemní majetek v dolech a v dražbě jej prodala jiným investorům.

Požadovaná částka na rwandské vládě 95 mil. USD zahrnuje náhradu za investice, tržní hodnotu NRD, koncese, majetek, licence, kontrakty, ušlý zisk a způsobené škody včetně úroků od data vyvlastnění.

Rwanda žalobu v plném rozsahu odmítá včetně údajného porušení smlouvy s USA. V obhajobě tvrdí, že události neodpovídají časovému sledu, požadavek je starý a žaloba beznadějná. Žalovaná strana také podala u soudu řadu právních námitek. Začátkem příštího roku budou soudní stání, patrně v Paříži, pokračovat výslechy svědků.

*) obdoba naší společnosti s ručením omezeným

**) podrobný článek o působení R. Marshalla ve Rwandě najdete na https://www.staryrozmital.cz/dalsi-serialy/kdo-je-majitel-rozmitalskeho-zamku2/

Roderick Marshall mezi svými horníky v srpnu 2012. Foto: The New Times

Zítra na našem webu: R. Marshallovi vyhrožovali ve Rwandě smrtí

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode