Vlčava komplikuje lidem život, nikoli však vodou

23.03.2017 08:24

Letos už jsme několikrát psali o kácení nebezpečných stromů na území Starého Rožmitálu. Stromy před pěti lety padly v aleji, letos například za hospůdkou, ve farní zahradě, u hřbitova atd.

Problémem je ale Vlčava. Už na jaře 2013 schválilo město pokácení porostu na jejích březích od Obžery až po Podzámecký rybník. A nic. Nadřízené orgány názor rožmitálské radnice nesdílely a navíc přišly církevní restituce. Od Ruslandu až k mostu v Luhu jsou sice majetkové poměry přehledné, tok a oba břehy patří městu, ale od mostu po Podzámecký rybník? Tady snad každý metr břehu i samotného potoka má jiného vlastníka: stát, církev, město i soukromníky. Nebylo by jednoduché získat od všech majitelů souhlas.

A do toho všeho se ještě vložila Agentura na ochranu přírody a krajiny (AOPK) zřízená ministerstvem životního prostředí, která prohlásila materiálem nazvaným „Niva Kotelského potoka“ *) Vlčavu i v katastru Starého Rožmitálu za evropsky významnou lokalitu. A to znamená přísný režim, pokud jde o zásahy člověka, v němž asi mnohdy o člověka vůbec nejde.

Na začátku loňského roku městský úřad odsouhlasil pokácení 25 především olší na jižní straně plácku a házenkářského hřiště, letos však reprezentantka krajské AOPK dovolila pokácet jen několik plánovaných stromů. A to přesto, že olše evidentně ohrožují životy lidí. V tomto případě AOPK nadřadila ochranu přírody člověku. Kdyby ale - nedej bože – samovolně vyvrácený strom někoho zranil či dokonce zabil, budou stíháni úředníci města Rožmitálu, na jehož pozemcích stromy rostou, a ne AOPK.

*) materiál si lze přečíst na: https://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/105/014640.pdf?seek=1373446625

Útlé náletové olše ve Starém Rožmitále na břehu Vlčavy před 40 lety. Tehdy ještě nikdo nedomyslel, co mohou v budoucnu způsobit.

Samovolně vyvrácená olše s uhnilým kořenem dopadla 17. října 2013 "jen" na druhý břeh a na zábradlí

26. prosince 2016 to bylo horší. Uhnilý kořen neudržel další olši. Tentokrát strom padl celou vahou na silnici, železné zábradlí přelomil jako sirku, zboural plot u domu a pořádně vystrašil svátečně obědvající rodinu.

Nakloněné a životu nebezpečné olše se podle AOPK nesmí v zájmu přírody porazit (snímek z března 2017)

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode