Významná kulturní památka naší minulosti, původně středověký hrad v Rožmitále pod Třemšínem, je v havarijním stavu a hrozí její zkáza

30.11.2014 21:25

30. 11. 2014         https://www.asorkd.cz/kauzy/rozmitalsky-zamek/

Úryvek z rozsáhlého materiálu na výše uvedené stránce Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví, z.s.

Původně gotický hrad přestavěný na renezanční zámek, stojící uprostřed malebného města Rožmitála pod Třemšínem. je úzce spjat se slavným a mocným rodem Lvů z Rožmitála, který dal naší historii tak významné osobnosti jako byl Jaroslav Lev z Rožmitála, proslulý svoji mírovou cestou ve službách krále Jiřího z Poděbrad „Z Čech až na konec světa“ a dále pak jeho sestra Johana z Rožmitála, která se stala českou královnou – jedinou českou královnou z domácí šlechty. Jedním z míst, kde se předpokládá narození královny, je právě rožmitálský hrad.

Před očima bezmocně přihlížejících rožmitálských občanů se z této významné památky stává po roce 1998 postupně ruina.

Z uvedeného zákona vyplývá, a to zejména z § 9, že ohledně zámku v Rožmitále byl tento zákon vlastníky absolutně porušen! Mluvíme o vlastnících, protože 11 let byli dva. Je velmi tristní vidět, a děje se tak u mnoha a mnoha dalších podobných památek, že příslušné úřady se vzbudí, až když se památka ocitá před reálnou zkázou. Tak se i v Rožmitále na zámku sešla komise po havárii střechy, a to 14. 11. 2014.

Tento obvyklý a právně nutný postup ovšem zámku nepomůže. Dle názoru ASORKD je nanejvýše nutné zahájit urychlené právní kroky, na jejichž konci musí být vyvlastnění zámku. Tento postup by měl naději na úspěch obzvláště proto, že město je za určitých podmínek ochotno zámek převzít do svého majetku a postarat se o jeho záchranu. Je ale nutné hledat způsoby, jak to udělat a ne důvody, proč to nejde. Pak jednou budou moci rožmitálští občané a také turisté vidět zámek zase tak, jak jej vidí ve své představě zatím jen rožmitálský malíř pan Miroslav Hásek. Můžeme jen litovat, že Arcibiskupství pražské nedokázalo zámek dostat do podoby, kterou měl v 19. století.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode