Vzpomeňme si na významné osobnosti

10.02.2015 07:57

V letošním roce si připomeneme výročí narození či úmrtí několika osobností Starého Rožmitálu. Kromě skladatele a učitele Jakuba Jana Ryby, jenž působil jako regenschori ve starorožmitálském farním kostele a od jehož narození letos uplyne 250 let a od úmrtí 200 let, vzpomeňme:

220 let od narození - prof. MUDr Josef Arnošt Ryba (1795 – 1856)

Syn Jakuba Jana Ryby byl od roku 1824 doktorem lékařství a od 1828 stavovským očním lékařem. Léčil asi 40 tisíc nemocných a provedl kolem 1200 operací. V letech 1847 – 1849 byl děkanem lékařské fakulty. Vědecké práce publikoval především z oblasti oftamologie, psal ale také o choleře (v době epidemie v roce 1831 ošetřoval nemocné). Jeho náhrobek se nachází vedle hrobu otce na hřbitově ve Starém Rožmitále.

95 let od úmrtí - Gustav Klika (1884 – 1920)

Odborný učitel, spisovatel a první starosta města Rožmitálu po založení samostatné Československé republiky v roce 1918. Napsal několik divadelních her. Z jeho spisů je nejznámější dějepisná povídka Chorálista, jejíž děj se odehrává na Rožmitálsku. Je pochován na hřbitově ve Starém Rožmitálu.

140 let od narození a 65 let od úmrtí - Ing. František Hofmeister (1875 – 1950)

Bratr spisovatele Rudolfa Richarda Hofmeistera. Přestože se za začátek skautingu v Čechách považuje rok 1912, založil už v roce 1911 pro mládež na Rožmitálsku tzv. Americkou kolonii, kterou po vzoru amerických Setonových skautů vedl do roku 1915, kdy narukoval do války. Městský tajemník a první rožmitálský meteorolog. Je pochován na hřbitově ve Starém Rožmitále.

110 let od narození - Josef Průša (1905-1979)

Od června 1945 kaplan a poté 20 let farář, za okupace pomáhal židům falšovat v matrikách původ, za což byl od roku 1940 do konce války vězněn na Pankráci a v koncentračních táborech v říši. Chápal se každé práce, opravoval sám kostel i střechu, se skromným farním hospodářstvím se stal v roce 1948 členem Jednotného zemědělského družstva, jeho vášní byly automobily a motocykly. Je pochován na hřbitově ve Starém Rožmitále.

90 let od narození - František Leiterman (1925 - 2004)

Po válce se podílel se na obnovení tradice české házené ve Starém Rožmitále, v 80. letech trenér oddílu národní házené, předseda tělovýchovné jednoty Spartak, kronikář města Rožmitálu pod Třemšínem, dlouholetý obětavý funkcionář městského úřadu i městské části Starý Rožmitál. Je pochován na hřbitově ve Starém Rožmitále.

90 let od narození - prof. MUDr Emanuel Vlček, DrSc (1925 - 2006)

Antropolog a lékař, narodil se ve Starém Rožmitálu v č. p. 51 v nynější Rybově ulici, zabýval se pravěkými a starověkými populacemi a od roku 1955 zkoumal kosterní pozůstatky našich panovníků a dalších významných historických osob. Nesmazatelně se zapsal do historie hledání pravdivé podstaty nejstarších českých dějin. Publikoval přes 600 vědeckých statí a 54 odborných knih.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode