Z CHKO Brdy si jen tak brzy nezavoláme

23.11.2015 07:58

Tím, že bude bývalý vojenský prostor Brdy 1. lednem 2016 zpřístupněn veřejnosti, tak to ještě neznamená, že bude pokryt signálem mobilních sítí. Vojáci si totiž volat přes mobil nepotřebovali, vždyť měli svá vojenská pojítka. Jen T-Mobile se rozhodl něco podniknout.

Tabletový týdeník Dotyk se 20. listopadu 2015 zeptal našich třech operátorů, zda plánují nově vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast pokrýt mobilními sítěmi. Tady jsou odpovědi:

O2 Czech Republic: Mluvčí Lucie Pecháčková: "Tuto novou příležitost teprve analyzujeme a následně se rozhodneme, zda budeme u našeho dodavatele poptávat výstavbu vysílačů. Dle našich výpočtů pokrýváme v současné době venkovním GSM signálem více než 99 % obyvatel. I ve Středočeském kraji se ale najdou lokality, kde mohou být problémy s dostupností signálu. Pokrytí těchto oblastí lze zajistit za cenu velmi vysokých nákladů. Většinou zde neexistují vhodné stavby pro umístění základnových stanic, proto je třeba zajistit výstavbu vlastních stožárů, vybudovat dlouhé elektropřípojky a přístupové cesty. V chráněných krajinných oblastech je navíc výstavba o to složitější, že podléhá přísnějším podmínkám. Návratnost těchto investic je ale mizivá. Vzhledem k nákladnosti investice je posilování signálu otázkou dlouhodobého plánování.“

Vodafone Czech Republic: Mluvčí Markéta Kuklová:  "Vzhledem k tomu, že jsme do bývalého vojenského újezdu neměli přístup, a ani nebyl požadavek na jeho pokrytí, je v současné době újezd částečně pokryt signálem z okolních vysílačů. Přechodem na CHKO se situace s přístupy příliš nezmění, protože pro jakoukoliv výstavbu v CHKO jsou výrazná omezení.

V obdobných případech se snažíme o společné řešení s ostatními operátory, ale jednalo by se o velkou investici do oblasti, kde nežijí lidé. Proto záleží na tom, jak se bude oblast turisticky rozvíjet. Primární zaměření bude na oblasti s nejvyšší koncentraci návštěvníků – hotely a rekreační centra.“

T-Mobile Czech Republic: Mluvčí Patricie Šedivá: "Změnu z vojenského prostoru Brdy na CHKO Brdy monitorujeme. Na místo jsme v září poslali techniky kvůli zmapování terénu. Výsledky měření jsme analyzovali a rozhodli se, že v Brdech pokrytí v průběhu příštího roku vybudujeme.“

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode