Z města do Starého Rožmitálu je dál, než naopak – 2/8

18.11.2015 07:34

Pokračování ze 16. listopadu:

Všechno začalo už strašně dávno, možná dokonce v té době, co se začalo město rozšiřovat a nabývat na významu, zatímco Starý Rožmitál prakticky zůstával nezměněn. Tradiční historické rozdělení v rožmitálském údolí, a to, že Starý Rožmitál je díky faře a kostelu centrem duchovním a město díky pánům na hradě světským, se leckomu nelíbilo a měl by nejraději všechno pohromadě.

Zvláště když po Bílé hoře císařská konfiskační komise odsoudila rožmitálské Gryspeky za účast v rebelii ke ztrátě rožmitálského panství. Císař pak vyslyšel přání pražského arcibiskupa a 8. července 1623 mu Rožmitál daroval. A tak se stalo, že celé Rožmitálsko si podřídila katolická církev. Staroměstskou farnost řídil biskup z Českých Budějovic a rožmitálské panství arcibiskup z Prahy.

První písemná zmínka o snaze přenést faru ze Starého Rožmitálu do města (o které víme) je z konce 18. století, poslední narážka o možném přemístění fary se objevila v roce 1993 při návštěvě českobudějovického biskupa Antonína Lišky ve Starém Rožmitále.

Věnujme se ale našemu příběhu z 20. let 20. století. Na starorožmitálské faře tehdy sloužil František Roubík, starší pán, který velkou farnost o několika tisících duší, s velkými vzdálenostmi obcí a škol, s velkou administrativou církevních obřadů a farním, sice pronajatým, hospodářstvím jen stěží zvládal. A tak po rozpadu Rakouska-Uherska hned v roce 1918 sám navrhl, aby byla ve městě zřízena pobočka fary, která by převzala část úkonů.

Pro jeho návrh ale nebyla vhodná doba, odklon od katolicismu po vyhlášení republiky, kdy církev byla vnímána jako pravá ruka zbouraného rakousko-uherského císařství, nedostatek kléru a v Rožmitále sociálnědemokratická radnice, to všechno vedlo k tomu, že návrh zapadl.

Situace se ale – alespoň v Rožmitále – změnila v roce 1923, kdy se po volbách do čela radnice dostal pobožný obchodník Josef Pobuda.

Pokračování 22. listopadu 2015.

Listina kolem roku 1786 s pokusem o převední fary do města. Státní okresní archiv v Příbrami.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode