Z města do Starého Rožmitálu je dál, než naopak – 3/8

22.11.2015 04:33

Pokračování z 18. listopadu:

Od zvolení Pobudy starostou se začalo město zabývat myšlenkou, že duchovní správa na Rožmitálsku by měla být ze Starého Rožmitálu – když ne úplně přenesena – tak alespoň rozdělena mezi vesnici a město.

V letech 1904 až 1905 byla na rožmitálském náměstí přestavěna kaple sv. Jana Nepomuckého na kostel a město tak dostalo, podle slov starosty, důstojný stánek pro církevní obřady. A aby nikdo nepochyboval, že to radnice myslí s přenesením fary vážně, začalo město budovat na východním okraji proti nádraží nový hřbitov.

22. listopadu 1925, tedy dnes přesně před 90 lety, bylo nové pohřebiště posvěceno papežským prelátem a kapitulním děkanem dr. Mrázem z Českých Budějovic.

V té době už ale téměř rok probíhala komunikace mezi radnicí a českobudějovickou biskupskou konzistoří o – z hlediska města – problému s farou. I když – a to je nutno poznamenat – není zcela jasné, jestli horlivý starosta někdy nejednal na vlastní pěst, aniž by měl postup schválený obecním zastupitelstvem.

Kampaň město odstartovalo 24. září 1924 dopisem biskupské konsistoři v Českých Budějovicích, v němž starosta zdůvodňuje, proč by měla být fara ve městě. Mimo jiné píše: „Jest neuvěřitelno, že město Rožmitál pod Třemšínem se svým četným obyvatelstvem, kde nalézá se škola měšťanská a obecná, dále správa arcibiskupského panství, železné hutě, parní pily i mlýny a jiné průmyslové závody, bylo odkázáno ve všech záležitostech duchovních na farní úřad umístěný ve vesnici Starém Rožmitále čtvrt hodiny vzdálené a tam odbývají se křty, svatby, pohřby a veškeré církevní obřady.“

„Aby se město Rožmitál p. Tř.,“ pokračuje dopis, „osamostatnilo a mohlo případně vyhověti podmínkám pro převedení farního úřadu ze Starého Rožmitálu do města, zřizuje nyní svůj samostatný hřbitov vlastním nákladem, proto není závady, by mohl zde býti zřízen samostatný farní úřad neb samostatná farní expositura.“

Pokračování 25. listopadu 2015.

Na novém hřbitově ve městě je pochován i spisovatel Rudolf Richard Hofmeister, jeho bratr František a rodiče však odpočívají ve Starém Rožmitále

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode