Z města do Starého Rožmitálu je dál, než naopak – 5/8

28.11.2015 07:46

Pokračování z 25. listopadu:

Už v lednu 1925 si píše rožmitálský starosta Pobuda koncept dopisu okolním obcím, ve kterém je informuje, že „v nejbližší době bude ve městě zřízena samostatná farní expositura, která bude samostatně vyřizovat veškeré úřední i církevní záležitosti.“ Obce nebude činnost pobočky nic stát, město nebude také nic platit, protože podle pana starosty bude všechny náklady hradit náboženská matice a arcibiskupský velkostatek. A ať se tedy odfaří ze Starého Rožmitálu a přifaří k městu. 

Nevíme, zda se koncept nakonec proměnil v odeslaný dopis, ale s určitostí víme, že dopis stejného obsahu dostaly obce v roce 1927. Dva roky se totiž nic nedělo. Město si uvědomilo, že zřízení expositury by přeci jen něco stálo a hlavního cíle – zrušení fary ve Starém Rožmitále, by nebylo stejně dosaženo.

A tak do Českých Budějovic veze v únoru 1927 pošta z rožmitálské radnice dopis, ve kterém město, už docela důrazně, znovu požaduje převedení fary do Rožmitálu. Mělo to logiku. Vážnost města, zastupitelstva a pana starosty by stoupla a nestálo by to ani korunu. Financování by zůstalo stejné jako ve Starém Rožmitále.

Biskupská konzistoř tentokrát tlaku rožmitálských radních ustoupila a za měsíc odepsala, že faru ve Starém Rožmitále rozdělí na dvě samostatné fary. A přifařené obce ať se samy rozhodnou, ke které faře chtějí přináležet.

A tak pan starosta hned píše dopisy na okolní obce, ve kterých jim sděluje, že ve městě fara určitě bude a že jejich přifaření k nové farnosti je nebude stát ani korunu, i když kolují zvěsti, že tomu tak nebude. Všechny náklady bude hradit město. A navíc: na novém hřbitově ve městě budou platit jen poloviční poplatky než na starém ve Starém Rožmitálu. 

Dokonce tento dopis posílá 25. dubna 1927 na obecní úřad ve Starém Rožmitále! Pro Staroměšťáky měl dopis asi zvláštní pachuť, když se v něm dočetli (rožmitálskou radnicí patrně vymyšlenou) větu, že „deputaci města Rožmitála p. Tř. dal pan biskup v Českých Budějovicích ujištění, že v případě, když se připojí k nové faře větší část zdejšího farního obvodu, přeloží pan biskup z moci úřední farní úřad ze Starého Rožmitála do města a exposituru zřídí ve Starém Rožmitále.“

A město začalo tlačit na pilu nejen u obcí, aby se přifařily k městu, ale i u pražského arcibiskupa Františka Kordače. Žádá nejen faru, ale i hrazení nákladů s jejím provozem. Tvrdí, že „příznivé rozhodnutí jeho Eminence Nejdůstojnějšího pana arcibiskupa o žádosti města Rožmitála bude s povděkem zaznamenáno v dějinách města“.

Pokračování 30. listopadu 2015

Hřbitov ve Starém Rožmitále

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode