Z města do Starého Rožmitálu je dál, než naopak – 7/8

02.12.2015 08:21

Pokračování z 30. listopadu:

Stát, reprezentovaný okresním sídlem v Březnici, se do celé kauzy vložil opravdu vehementně a 19. srpna 1927, tedy shodou okolností ve stejný den, co poslal městský úřad v Rožmitále obcím sliby napěchovaný dopis, napsal list Arcibiskupství pražskému. Mimo jiné v něm bylo uvedeno, „ježto případné převzetí závazku městem podléhá zdejšímu schválení, žádáme o laskavé sdělení, kdo nésti bude náklady nové fary a zda závazky, které by jinak stihly venkovské obce nově přifařené bude nésti Pražské arcibiskupství jako patron fary a kostela.“ Březnice takto diplomaticky řekla, že výdaje z rozpočtu Rožmitálu na faru a kostel v žádném případě nepovolí.

A jaká přišla odpověď od pražského arcibiskupa?

„Zproštěním veškerých příspěvků“ dovídá se také Rožmitál, ale prostřednictvím ředitelství arcibiskupského velkostatku, „budoucně přifařených obcí k farním výlohám po zřízení vlastní městské farnosti ve městě Rožmitále vzniklým přechází tato povinnost na město samé.“  Aby stanovisko nebylo až tak tvrdé, sděluje Praha, že poskytne nové faře bezplatné umístění v č. p. 2 (dne Zámecká hospoda) a podle počtu obcí odebere část patronátních dávek faře ve Starém Rožmitálu. A že „je samozřejmé, že obyvatelstvo, v jehož zájmu a přání se nová fara zřizuje, je povinno ku krytí výloh s tím spojených přispívati,“ Ke všem úkonům si ale město musí získat souhlas civilních úřadů.

K dopisu z Arcibiskupství pražskému se ale hned lesní rada velkostatku Ing. František Blažek 24. října 1927 města ptá, kdo ponese udržovací výlohy s budovou fary, která patří velkostatku, kdo bude platit varhaníka, kostelníka, ostatní výlohy atd. Zdůrazňuje, že „trvalé zatížení patronátu (velkostatku) novým břemenem bude možné jen v nejmenší míře“. Zároveň by chtěl vědět „jaké oběti zamýšlí přinést město.“

To byla pro rožmitálské radní sprcha a tak si dali s farou rok pokoj.

Dokončení 4. prosince 2015

Nápis Čas ubíhá a nevrací se na slunečních hodinách na bývalé administrativní budově arcibiskupské slévárny v Rožmitále

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode