Zalány letos slaví 220 let

31.05.2014 07:11

Jak jsme na našem webu, ve kterém se věnujeme jen Starému Rožmitálu, přišli na to, abychom zveřejnili tuto pro zalánské usedlíky i chalupáře jistě důležitou zprávu?

Učitel Václav Matoušek ve starorožmitálské kronice totiž zmiňuje, že „naši (to je staroměstští) občané s příjmením Šmíd pocházeli z německé vsi Nepomuku, lidově z Němec. Osada byla založena roku 1727 pro německé kolonisty ze Šumavy, kteří zde od arcibiskupa dostali za mírnou cenu půdu a dost krušně se živili, byli však tomu zvyklí. Mluvili svým nářečím, postavili si školu, kde učil některý soused. Z Němec do Starého Rožmitálu také přišel rod Brettlův a Leitermann (nebo n). Obyvatelé Nepomuku beze všeho úsilí a nátlaku se počeštili asi v letech 1848 – 1870, kdy se ve škole začalo učit česky.

No a už se dostáváme k Zalánům, zrovna tak, jak se k nim dostal učitel Matoušek: „Zalány vznikly tak, že roku 1794 zakoupilo devět rodin německých osadníků z Nepomuku půdu od rožmitálských měšťanů a za lány postavili novou osadu německou, jíž říkali Zalány, ale také Nový Nepomuk. Proto se někdy Nepomuku říkalo Starý Nepomuk.

Za okupace byli obyvatelé obou vsí lákáni nacistickými agitátory, aby se přihlásili do svazku německé rasy. Zůstali ale raději Čechy.“

Tolik tedy starorožmitálský kronikář a také mimo jiné učitel právě v Nepomuku a poté v Rožmitále Václav Matoušek. Díky jemu teď víme, nejen že v Zalánech budou letos určitě hodně oslavovat, ale i další zajímavosti z jižních svahů brdských kopců.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode