Zámek: Utrpení rožmitálského architekta

05.12.2014 08:43

Dovedete si tu situaci vůbec představit?

Člověk vystuduje fakultu architektury ČVUT a specializuje se na údržbu památek a vypracovává návrhy na městské, vesnické a krajinné památkové zóny. Provádí stavebně historické průzkumy hradů, zámků tvrzí, ale i měšťanských domů nebo lidové architektury, vyučuje na vysoké škole obor restaurování památek a sepíše pětidílnou Encyklopedii českých vesnic a další díla, prostě se celou svou prací snažit zachraňovat naše kulturní dědictví.

Ano, řeč je o ing. arch. Janu Peštovi, jenž je nucen z oken svého domu, který v Rožmitále před lety zakoupil, sledovat postupnou destrukci historické památky první kategorie a nemůže proti tomu vůbec nic dělat. Lze vůbec vylíčit, jaká prožívá muka?

Však také hned druhý den po zřícení střechy zámku napsal zainteresovaným institucím, které by měly dbát na to, aby majitel zámku plnil své povinnosti, otevřený dopis s fundovaným odůvodněním, proč už si nelze po šestnácti letech, co se objektu město zbavilo, hrát s majitelem na schovávanou.

V dopise, jenž dostaly stavební odbor rožmitálského městského úřadu, oddělení památkové péče MěÚ v Příbrami, památková inspekce ministerstva kultury a další instituce včetně médií, se píše:

„Vlivem dlouhodobě zanedbané údržby areálu dochází trvale k fatálnímu chátrání stavby.

V mimořádně zanedbaném až havarijním stavu jsou také zbývající části stavby, včetně nejhodnotnějších. Zásadně ohroženy jsou i části v relativně nedávné minulosti opravené a dále bezprostřední okolí zámku (park, prostor bývalého příkopu p.č.st. 1), kde dožívají zbytky zřícených staveb. V havarijním stavu je i zeleň.

Zámek v Rožmitálu pod Třemšínem (r.č. ÚSKP 23032/2-2550) je nejvýznamnější památkou města a současně jeho hlavní dominantou. Zámek – bývalé sídlo významného českého rodu pánů z Rožmitálu – vznikl renesanční přestavbou gotického hradu. Mimořádně hodnotná památka snese srovnání s nejcennějšími objekty svého druhu v širokém okolí, jakými jsou např. zámky Březnice nebo Blatná.

Vlivem souhry nešťastných okolností a chybných rozhodnutí je stavba v posledních letech bez údržby a ve vlastnictví nečitelné soukromé společnosti, která o památku nepečuje, ani nejeví zájem a s úřady nekomunikuje. Jen málo našich takto významných a hodnotných památek je ohroženo podobně bezprecedentním způsobem. I v případě jiných srovnatelných dlouhodobě ohrožených staveb Čech (např. zámek Žehušice nebo klášter Konojedy) byly v poslední době provedeny základní záchranné a zajišťovací práce, nebo se tyto připravují.

 Až dosud byla stavba ohrožena jen pozvolným chátráním. Nynější havárie však posunula stav zámku mezi BEZPROSTŘEDNĚ OHROŽENÉ PAMÁTKY. Zřícení části střechy znamená, že okolní části dosud existujících střech mohou být kdykoli porušeny stejným způsobem. Ohrožena zánikem je zejména navazující jižní část střechy západního křídla. Krov ztratil svou vaznou funkci. Stěny nejsou provázány žádnými stropy, ani jinou konstrukcí. Odkrytím koruny zdí hrozí dále zatékání do zdiva s bezprostředním rizikem jeho následné destrukce, zejména v nadcházejícím zimním období.

TÍM HROZÍ ZŘÍCENÍ CELÝCH STĚN, COŽ OHROŽUJE NEJEN SAMOTNOU STAVBU, ALE TAKÉ JEJÍ OKOLÍ, ZEJMÉNA VEŘEJNOSTÍ UŽÍVANÝ SOUSEDÍCÍ POZEMEK A KOMUNIKACI (ULICE HOFMEISTEROVA), TEDY I LIDSKÉ ŽIVOTY NEBO ZDRAVÍ (zvýrazněno pisatelem dopisu). Několik velkých kusů dřeva ze zřícené střechy a kamenů dopadlo i vně stavby na uvedený pozemek. Zámek je situován v samém centru města a je tak v současné době hrozbou pro jeho občany i návštěvníky.“

Následná kontrolní prohlídka zámku 14. listopadu 2014 architektova zjištění i varování plně potvrdila.

Dokončení zítra.

Účastníci kontrolní prohlídky zámku 14. listopadu 2014.

Nádvoří zámku a nešťastný "správce", s nímž majitel vůbec nekomunikuje.

23. října 2014 se ocitla část střechy nejstarší části původního hradu na zemi.

Zámek je na řadě míst ideální pro pozorování oblohy.

Zátiší s pěti okny a jedněmi dveřmi (bývalé správní křídlo a pivovar).

A ještě pár oken navíc (Malý palác) ...

... a velký Gryspekův palác.

Šindel se po 30 letech začíná hroutit. Celý zámek jím byl pokryt v roce 1986.

Ze zdí vypadávají celé kvádry ...

.. a zdi začínají pukat.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode