Zpráva z členské schůze SDH, jež hodnotila letošní první pololetí

16.06.2013 12:19

Dobrovolní hasiči ve Starém Rožmitále hodnotili 16. června 2013 v hospůdce U splavu první polovinu letošního roku.

Na členské schůzi, kterou moderoval František Matějka, nejdříve přednesl zprávu o činnosti místostarosta sboru Jiří Homulka. Z rozsáhlé aktivity zmiňme alespoň hned z kraje roku pořádání plesu ve Společenském centru, zateplení stropu zbrojnice, údržbu požární techniky a velkou akci, jíž byla renovace tzv. malé boudy u házenkářského hřiště.

V boudě, kterou sboru pronajal městský úřad, hasiči zasklili nově okna, zrenovovali stropy, žlaby a svody, natřeli venkovní stěny, a v součinnosti s firmami Liška a Šámal nechali nově rozvést elektroinstalaci a položit lino. A to vše pro naše nejmenší hasičátka, kteří tak díky svým starším kolegům získali pěknou klubovnu pro své odborné vzdělávání.

V nejbližší době se hasiči chystají na vyčištění požární nádrže nad hřištěm. (Naše povzdechnutí: Kde jsou ty doby, kdy jsme se kdysi k nové nádrži chodívali koupat a opalovat.)

Po Jiřím Homulkovi seznámil Milan Hochmut hasiče s výsledky našeho soutěžního mužstva. V prvním pololetí naši borci dvakrát závod pro technické potíže a za velkého Nečasu nedokončili. Stalo se tak při Erbu města Rožmitálu a v prvním kole soutěže 9. okrsku. Velmi dobře si však zatím vedou v prestižní Brdské lize, kde po dvou závodech v Bojanovicích a Nalžovicích jsou z devatenácti přihlášených sborů s 21 body na krásném čtvrtém místě. Našemu účinkování v Brdské lize se budeme ještě věnovat v samostatném materiálu. Teď snad jen výzva všem hasičům, abychom jeli naše závodníky podpořit 29. června 2013 do Tochovic, kde se od 13 hodin koná třetí kolo.

Pavel Naď ve své zprávě přiblížil dosavadní činnost našich hasičátek, které společně s Martou Jeníčkovou, Petrem Zehnulou a Lucií Veselou vede. O akcích, jichž se letos zúčastnili jsme podrobně referovali v Novinkách, takže nyní jen ve stručnosti.

První událostí byl zimní pochod na vrch Praha, pak následovaly soutěže v Březnici, Dobřanech a Zalužanech a výlet k profesionálním hasičům a do Hornického muzea v Příbrami. S velkou odezvou u malých i velkých se setkal v obci retro 1. máj. Na konci května se naše děti zúčastnily čtvrtého kola hry Plamen a v požárním útoku se umístily na 26. místě. Ostatně jak jim to běhá a stříká, to uvidíme ve vloženém závodě při memoriálu A. Jedličky 13. července 2013. Podzimní soutěže zahájí hasičátka 5. října 2013 prvním kolem hasičské hry Plamen.

Po pokladní a revizní zprávě, jež nám ukázaly, že výbor se chová k financím i svěřeným prostředkům s péčí řádného hospodáře, byla předán členský průkaz Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska našemu novému členu Ing. arch Josefu Karlíkovi.

Velitel sboru František Veselý poté vyzdvihl činnost Pavla Nadě, Petra Zehnuly, Milana Hochmuta a Tomáše Kárníka, kteří společně s ním v noci 1. června 2013 drželi hotovost při hrozbě povodní. Od osmi hodin večer do šesti do rána pytlovali písek u technických služeb ve městě. Dále zmínil problém s lávkou ke hřišti, která byla znovu vystavěna po povodni v roce 2002, a nefungujícími čidly. K tomuto tématu se vrátíme v novém seriálu o povodních ve Starém Rožmitále, jenž připravujeme od září.

Bohatý program členské schůze pokračoval zprávou jednatelky Marcely Minaříkové, která informovala členy o činnosti a jednáních výboru. Konstatovala, že k dnešnímu dni má náš SDH 78 dospělých členů, z čehož je 16 žen. Navíc máme 16 dětí.

Následující diskuze se točila především kolem povodní, neboť všichni v sobě ještě mají poslední zkušenost ze začátku tohoto měsíce, kdy Vlčava vážně hrozila vylitím z koryta.

Závěrem úspěšné schůze promluvil starosta sboru dobrovolných hasičů ve Starém Rožmitále Jiří Plachý. Nejdříve poděkoval výboru a všem aktivním členům, kteří vykonali za první půlrok, kdy se pro nemoc nemohl činnosti aktivně věnovat, plno práce.

Přítomné hasiče také seznámil se stavem naší městské části, která by po výstavbě kanalizace měla být nyní „v cajku“. Mimo jiné bylo natřeno sedmnáct laviček a všechna zábradlí. Od poloviny července nás čeká totální rekonstrukce Rybovy ulice v hodnotě téměř šesti miliónů korun. Rovněž letos by se měly v obci vyměnit všechny stožáry veřejného osvětlení, které už časem zkorodovaly.

Jednotlivé příspěvky přednášejících byly doprovázeny potleskem a velký aplaus zazněl i po slovech starosty Plachého. Hasiči se rozešli s tím, že teď mají před sebou největší akci, a to 13. července od 13 hodin jubilejní memoriál Aloise Jedličky.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode