1. díl - Roubenka č.p. 59 v Rybově ulici

04.04.2012 15:28

Nejstarší stavení ve Starém Rožmitále z konce 17.století a od roku 1958 zapsaná kulturní památka v ústředním seznamu památek České republiky vedeného Památkovým ústavem ČR. Dlouhou dobu byla usedlost ve vlastnictví rožmitálského velkostatku. Poté se stala soukromým vlastnictvím, přičemž vloni došlo ke změně majitele, kterým jsou nyní manželé z Rožmitálu.

Neporušeně dochovaný trojdílný roubený dům (bývalá drábovna*) na východním konci obce Starý Rožmitál v Rybově ulici patří mezi nejstarší a nejcennější roubené stavby na Příbramsku. Jedná se o celodřevěnou roubenou chalupu, kde je zděná pouze podezdívka.

V interiéru bývala černá kuchyně s komínem. Charakteristické je nároží z trámů tesařsky vázaných na rybinu a mocně vystupujících. Sešikmená záhlaví trámů podpírají krov. Obytné přízemí je vyspárované a opatřené hliněnou omazávkou, kdežto v podkroví je jen prostý bedněný štít s proříznutým nezasklenými  větracími otvory. Střešní krytinou je dřevěný šindel.

*Drábovna bývalo stavení, ve kterém bydlel dráb nebo-li vrchnostenský zřízenec. Býval dozorcem při polní robotě, hlídačem, poslem, strážníkem, vykonavatelem tělesných trestů atd.

PŘÍŠTĚ: Areál farního kostela Povýšení sv. Kříže

 

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode