24. díl – U Hulánů Na Chmelnici

19.02.2013 09:41

V domě č.p. 55 téměř na konci Rybovy ulice směrem k městu je už od konce 19. století zmiňován rod Kučerův. Kučerové bývali především cvokaři a kováři. Nevíme tedy, proč se zde říkalo a říká u Hulánů. Lze jen vyvodit, že některý jejich předek býval hulánem, příslušníkem lehké jízdy c. k. armády vyzbrojený šavlí a píkou.

Kdo to ale byl, to nevěděl ani spisovatel Rudolf Richard Hofmeister, který zde ve věku tři a půl roku dočasně bydlel se svými rodiči, když jim vyhořel dům ve městě při velkém ohni v roce 1871. Tehdy, 7. července, lehlo v Rožmitále popelem 178 domů a 50 stodol, tedy většina města.

Rodiče budoucího spisovatele sice dům v ulici Příkopy (dnes je na něm Hofmeisterova busta) znovu vystavěli, ale pouze za cenu velkého zadlužení. A tak ani neměli peníze na vzdělání nadaného syna, který už od dětství inklinoval k vědecko-historické a literární dráze. Škoda, že nyní je mimo Rožmitál zcela zapomenut, i když především v letech 1918 – 1933 vydal téměř 40 knih. Ve slovnících českých spisovatelů nebyl od své smrti v roce 1934 ani uváděn. Až roku 1971 vyšla útlá kniha jeho povídek pod názvem Uštvaný génius. V roce 1998 pak vydalo českotěšínské nakladatelství Agave převyprávěný původní dvoudílný román V kolébce praslovanstva, ovšem pod atraktivnějším názvem Soumrak Slovanů.

Dům u Hulánů se nachází v lokalitě zvané Na Chmelnici. Jak už název napovídá, bývaly zde kdysi – na opačné straně ulice - chmelnice zásobující rožmitálský arcibiskupský i měšťanský pivovar chmelem. Po roce 1962, kdy byla samostatná obec Starý Rožmitál připojena k městu Rožmitálu, se místní orgány snažily, aby spojení nebylo pouze administrativním úkonem, ale aby se naplnilo i ve skutečnosti. Dost dlouho potom trvalo, než byla kvalitní půda Na chmelnici vyňata z půdního fondu a rozdělena na stavební parcely. Postavené domky pak zacelily mezeru mezi oběma obcemi a dnes už si nikdo na dřívější chmelnice a pole ani nevzpomene.

Příště: Stavby u Sobenského rybníka

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode