4. díl – Hostinec U Stupků

15.05.2012 17:58

V dnešním díle se sice budeme zabývat bývalým hostincem u Stupků čp. 96 (jak se na Rožmitálsku říká u Stupkouc), ale protože ještě za první republiky bylo ve Starém Rožmitále dalších pět hospod (včetně U Blažků na Zalánech, která patřila do katastru St. Rožmitálu), řekněme si nejdříve o hostincích něco obecnějšího.

Hostince či hospody se vyvinuly z původního zvyku – vlastně povinnosti – poskytnout cestujícímu pohostinství. České označení krčma pochází zřejmě od slovesa „krmiti“, hospoda pak z latinského „hospes“, „hospites“. Patrně v 18. století se oddělil výčep, šenk, kde se podávaly nápoje a běžná nebo studená jídla, od vlastního hostince, v němž se navíc poskytoval nocleh. Hospody a hostince byly v českém prostředí charakteristickým místem společenského vyžití. Spisovatel Ladislav Quis prohlásil hospodu za nejmilejší útulek českých dušiček. Návštěvník (kdysi výhradně muži) zde nalezl vše co potřeboval: pití, jídlo, politiku i kulturu.

Vraťme se ale k domu č.p. 96.

Naproti svému statku č.p. 25 v dnešní Rybově ulici (o něm napíšeme někdy příště), postavil v 19. století sedlák, buditel a vzdělavatel František Stupka v příkrém svahu dům, takže od silnice je jednopatrový a ze zahrady přízemní. Už před první světovou válkou v něm provozoval hostinec, v němž se například v roce 1891 konala zakládající schůze starorožmitálského Sboru dobrovolných hasičů. Po jeho smrti v roce 1923 děti hostinec pronajímaly. Vystřídala se zde řada nájemců – Emanuel Matějka, Marie Šourková, Anna Petrovicová, Karel Pirner a další. Do roku 1936 zde měl krámek s trafikou Daniel Petráň. V roce 1960 dům ještě vlastnila paní Petráňová, v témže roce jí byl ale vyvlastněn a Místní národní výbor v bývalém krámku zřídil holičství a mandl. Zamýšlel rovněž, že by zde byla zřízena mateřská školka. Sál v prvním patře byl předělán na byty. Po roce 1989 město nabídlo dům zpět p. Petráňovi, ten jej ale odmítl. V roce 2011 město dům prodalo do soukromých rukou.

Krásná fasáda svědčí o tom, že noví majitelé se o dům dobře starají.

 

Příště: Dům č.p. 41 v Rybově ulici

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode