7. díl – Dům č.p. 51 U Koců

26.06.2012 22:15

Do roku 1766 byla čísla 51 a 50 společným hospodářstvím. Roku 1627 koupil grunt od jistého Jana Bláhy Mikuláš Zemek za 170 kop grošů, roku 1707 drželi celý grunt bratři Matěj a Jan Zemkovi dohromady, a to bez rozdělení, a dlouhá léta zde hospodařili. Kolem roku 1745 zde působili Vít a Pavel Zemkovi.

Po jejich smrti roku 1766 byl grunt rozdělen na dvě polovice. Čísla 50 se po Vítovi Zemkovi ujal Václav Valenta, o dva roky později již zde byl Vojtěch Sadílek a roku 1788 Ondřej Květoň. Druhou polovinu, tedy č.p.51, vlastnil po otci Pavlu Zemkovi syn stejného jména. Ve třicátých letech 20. století již zde hospodařil rolník František Matějka. K témuž číslu byla na dvoře postavena výměnkářská chaloupka č.p.52. Od nepaměti se zde říká „u Matějků nebo „u Koců“.

V tomto domě v Rybově ulici se v roce 1925 narodil prof. MUDr Emanuel Vlček DrSc, antropolog a lékař, který se zabýval pravěkými a starověkými populacemi. Od roku 1955 zkoumal kosterní pozůstatky českých panovníků a dalších významných historických osobností. Nesmazatelně se zapsal do historie hledání pravdivé podstaty nejstarších českých dějin. Publikoval přes 600 vědeckých statí a 54 odborných knih. Zemřel v roce 2006.

Příště: Dům č.p. 122 v Úzkých drahách

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode