Budeme volit nový osadní výbor Starého Rožmitálu

31.10.2018 21:42

AKTUALIZOVÁNO 9. listopadu.

V sobotu 8. prosince si zopakujeme volby, tentokrát do osadního výboru ve Starém Rožmitále. Zvolení pětice zástupců, kteří nás budou reprezentovat vůči rožmitálské radnici a budou na zastupitele a radní města přenášet naše požadavky a přání je velmi důležité. Proto by k volbám v házenkářské klubovně mělo od 13 do 17 hodin přijít co nejvíce obyvatel, kteří zde mají trvalé bydliště.

Před čtyřmi lety, při posledních volbách do osadního výboru, to byla docela ostuda. Volit přišlo jenom 72 lidí, což bylo pouhopouhých 27 % z 266 oprávněných voličů. Tenkrát z voleb vyšla pětice členů výboru – Milan Hochmut (získal 58 hlasů), Pavel Naď (52), Mgr. Miloslav Pešta (49), Lucie Veselá (41) a Lenka Vaňková (36). Přestože došlo během těch čtyř let k obměně členů výboru, předsedou byl po celou dobu Milan Hochmut, jemuž patří za vykonanou práci největší dík.

Připomeňme si, co všechno může osadní výbor ve Starém Rožmitále podle § 121 zákona o obcích dělat a jaká má práva:

Předkládá zastupitelstvu města, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje Starého Rožmitálu a peněz, které by mohly být poskytnuty z rozpočtu města;

vyjadřuje se k návrhům, které se týkají Starého Rožmitálu a jsou předkládány k rozhodnutí zastupitelstvu a radě města;

vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaných rožmitálské radnici občany Starého Rožmitálu, kteří jsou zde hlášeni k trvalému pobytu;

pracuje pro blaho svých spoluobčanů a aktivně se podílí na kulturním a společenském životě ve Starém Rožmitále;

požádá-li předseda starorožmitálského osadního výboru na zasedání zastupitelstva města o slovo, musí mu být uděleno.

Ze zákona, jehož zásady jsme adaptovali na Starý Rožmitál, také vyplývá, že působnost osadního výboru se týká pouze samosprávné působnosti města, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například na projednávání přestupků.

Osadní výbor musí mít minimálně tři členy, kteří mají trvalé bydliště v části obce, kterou osadní výbor reprezentuje. Jak víme, u nás ve Starém Rožmitále máme osadní výbor pětičlenný.

Nebudeme si zastírat, že poslední volby do starorožmitálského osadního výboru byly velmi dramatické. Do posledních dnů nebylo jasné, zda se vůbec sežene pět kandidátů, aby volby mohly proběhnout. Stručně řečeno: Do práce pro „blaho lidstva“ (jak ve Cvokařském muzeu nazýváme veřejnou činnost na rozdíl od jednání pro „blaho rodiny a sebe sama“) se nikdo dvakrát nehrnul.

Na rozdíl od situace před čtyřmi roky jsme letos mírnými optimismy. Starý Rožmitál mládne a je tu řada šikovných lidí, kterým by práce pro blaho ostatních i své velmi slušela. Asi není třeba vyjmenovávat, co se v obci všechno podařilo vytvořit, stačí se po Luhu, Ruslandu a Vsi projít. Takže lze na co navázat.

Vzhledem k tomu, že při těchto volbách asi nebude nikdo oficiálně někoho navrhovat, musí se lidé, kteří mají radost z práce pro druhé, sami na kandidátku do voleb přihlásit. A jak na to?

Stačí vyplnit formulář Prohlášení kandidáta, který ve dnech 8. až 12. listopadu dostanou do poštovních schránek všichni trvale bydlící občané ve Starém Rožmitále. Prohlášení je pak nutné odevzdat v zapečetěné obálce v podatelně na radnici do 23. listopadu do 13 hodin. Kdo by náhodou formulář ve schránce nenašel, může si ho vyzvednout v Městském kulturním středisku vedle radnice na náměstí.

Tak do toho! A nestydět se!

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode