Budeme volit osadní výbor Starého Rožmitálu 2/3

02.11.2018 06:12

Připomeňme si, co všechno může osadní výbor ve Starém Rožmitále podle § 121 zákona o obcích dělat a jaká má práva:

Předkládá zastupitelstvu města, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje Starého Rožmitálu a peněz, které by mohly být poskytnuty z rozpočtu města;

vyjadřuje se k návrhům, které se týkají Starého Rožmitálu a jsou předkládány k rozhodnutí zastupitelstvu a radě města;

vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaných rožmitálské radnici občany Starého Rožmitálu, kteří jsou zde hlášeni k trvalému pobytu;

pracuje pro blaho svých spoluobčanů a aktivně se podílí na kulturním a společenském životě ve Starém Rožmitále;

požádá-li předseda starorožmitálského osadního výboru na zasedání zastupitelstva města o slovo, musí mu být uděleno.

Ze zákona, jehož zásady jsme adaptovali na Starý Rožmitál, také vyplývá, že působnost osadního výboru se týká pouze samosprávné působnosti města, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například na projednávání přestupků.

Osadní výbor musí mít minimálně tři členy, kteří mají trvalé bydliště v části obce, kterou osadní výbor reprezentuje. Jak víme, u nás ve Starém Rožmitále máme osadní výbor pětičlenný.

Zítra se zamyslíme, kdo by měl být ve Starém Rožmitále v osadním výboru.

Na zvelebování Starého Rožmitálu se hodně podílely a stále podílejí brigády

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode