Co může a co nemůže osadní výbor

28.01.2015 14:30

Osadní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje příslušné části a rozpočtu obce a vyjadřovat se k návrhům nebo k podnětům a připomínkám. Rovněž se vyjadřuje k připomínkám, které předkládají obecním orgánům občané, kteří zde mají trvalý pobyt.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá. Působnost osadního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například na projednávání přestupků.

Osadní výbor musí mít minimálně tři členy, kteří mají trvalé bydliště v části obce, kterou osadní výbor reprezentuje. Jak víme, u nás ve Starém Rožmitále máme osadní výbor pětičlenný.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode