Co všechno jsme vloni prožili

15.01.2020 04:26

Na sobotní výroční valné hromadě staroměstských hasičů zrekapituloval starosta Milan Polák bohatou činnost sboru v minulém roce. Z jeho zprávy vyjímáme:

Už v polovině ledna se někteří členové zúčastnili plnění odznaků odbornosti mladých hasičů. Druhý měsíc roku byl ve znamení tradičního hasičského plesu v městském společenském centru, na němž staroměstské hasičky překvapily předpůlnočním předtančením. V nabitém sálu plesalo na 140 hasičů, hasiček i těch, kteří jejich pomoc v případě, nedejbože, požáru jistě rádi přivítají.

 

Osvěžte si pamět na https://www.staryrozmital.cz/news/na-plese-nezustala-volna-zidle/

Únor ovšem patřil i výroční valné hromadě 9. okrsku, jehož jsme součástí. Naše práce byla velmi dobře hodnocena, rozruch ovšem způsobil diskuzní příspěvek starosty Rožmitálu Ing. Josefa Vondráška, který pohrozil, že město může přestat financovat činnost jednotky JPO II/1 hasičů, neboť je povolávána k zásahům i mimo okrsek a dokonce okres a kraj. Vždyť každý třetí den vyjíždějí rožmitálští hasiči k zásahu. A to něco stojí.

 

Osvěžte si paměť na https://www.staryrozmital.cz/news/rozmitalsti-hasici-maji-kazdy-treti-den-poplach/

Jaro patřilo v obci masopustnímu průvodu, na jehož organizaci se hasiči aktivně podílejí, sběru železného šrotu, stavění máje a posledního dubna pálení čarodějnic.

 

Osvěžte si paměť na https://www.staryrozmital.cz/news/starym-rozmitalem-prosel-masopustni-pruvod1/

Na 1. máje organizují staroměstští hasiči už tradiční retro oslavy, na které navazuje spanilá jízda alegorických vozů na rožmitálské náměstí. Nejinak tomu bylo vloni.

 

Osvěžte si paměť na https://www.staryrozmital.cz/news/dsh-shd-opet-na-1-maje-a-take-jak-jinak-zazaril/

V prvomájovém průvodu opět excelovaly členky Divadelního spolku holek (DSH) při SDH, které přináší skvělou náladu i členům hasičského sboru při životních výročích.

 

Připomeňte si některé akce spolku na https://www.staryrozmital.cz/dalsi-serialy/divadelni-spolek-holek-sdh-stary-rozmital/

Velkou výzvou pro náš sbor bylo pořadatelství závodu požárnické všestrannosti v rámci hry Plamen pro družstva mladých hasičů a dorostu v areálu u Sobenského rybníka. „Úspěch této celodenní soutěže ukázal, že náš kolektiv je schopen dobře spolupracovat a dělat dobré jméno celému sboru“, dodal Milan Polák při poděkování všem, kteří se na akci poslední březnovou sobotu podíleli.

 

Osvěžte si paměť na https://www.staryrozmital.cz/news/staromeststi-hasici-rozhoreli-plamen/

V rámci okresního sdružení hasičů a 9. okrsku se zástupci výboru na jaře a na podzim zúčastnili shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů, školení rozhodčích a velitelů jednotek a družstev a jednání se zástupci okrsku. Výbor se scházel a řešil agendu pravidelně každý měsíc v hasičské zbrojnici. Zástupci navštěvovali členy při životním jubileu a drželi čestnou stráž zesnulým Františku Kulovanému a Ing. arch. Josefu Karlíkovi.

Pokud jde o soutěže, zúčastňovaly se jich pouze ženy. V nočním závodě ve Voltuši i letos zvítězily.

 

V projevu starosta vyzdvihl výkony, kterých dosahují mladí hasiči a jak uvedl, „všichni, kteří se mládeži ve starorožmitálském sboru věnují, zaslouží veliké poděkování“.

Velkou ránu v činnosti mladých hasičů způsobil požár skautské hájovny Na Dědku, kde právě probíhalo naše soustředění. Vedoucí se zde zachovali duchapřítomně, když všechny děti evakuovali do bezpečné vzdálenosti od budovy, kde se nacházelo větším množství propan-butanových lahví. Díky tomu nedošlo k žádným zraněním, ale jen k hmotným škodám. „Za sebe, jakožto velitele první jednotky, která dojela na místo“, řekl Milan Polák, „velice všechny vedoucí chválím a děkuji jim, že událost takto zvádli.“

 

Více na https://www.staryrozmital.cz/news/vedouci-svou-duchapritomnosti-a-rozhodnosti-zabranili-nejhorsimu/

Lidé ve Starém Rožmitálu nezůstali lhostejní a uspořádali sbírku na věcné prostředky, které zničil požár. Další činnost mladých hasičů se rozhodla podpořit i pražská agentura Double Impact bratrů Jiráskových, která na ni věnovala výnos z dražby vzácné poštovní známky na veletrhu Sběratel ve výši 6 700 Kč. „Všem za podporu velice děkujeme“, zdůraznil starosta.

 

Bohužel ke konci roku byl ukončen sběr papíru, kterým byla ze získaných peněz podporována aktivita mladých hasičů, protože cena na trhu se dostala na hodnoty, že za jeho odevzdání by se mělo sběrným surovinám ještě platit.

V říjnu proběhlo prověřovací cvičení 9. okrsku na dálkovou dopravu vody v bývalém areálu kasáren. Starorožmitálská jednotka byla na místě druhá hned po rožmitálské.

Na závěr starosta Milan Polák poděkoval za dlouholetou práci ve výboru Františkovi Matějkovi a Jiřímu Homulkovi a nově zvolenému výboru a všem členům sboru popřál mnoho úspěchů. Vždyť v roce 2021 nás čekají oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Rožmitále.

 


 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode