Díry, přechod, lampa a psí výměšky

29.01.2015 06:01

Dnešním dnem začínáme v jiné zprávě rozplétat naši malou starorožmitálskou kauzu, kterou projednávalo zastupitelstvo města na zasedání 26. ledna 2015. Takže v této informaci z obecního zastupitelstva se věnujme dalším bodům, které v rámci svých pravomocí přednesl předseda osadního výboru ve Starém Rožmitále Milan Hochmut.

Na základě návrhů občanů, požádal Milan Hochmut město, aby byly vyspraveny díry na cestě kolem mlýna a u mostu a v prostoru autobusové zastávky byl vyznačen jak dopravní značkou, tak vodorovným značením přechod pro chodce.

Rovněž navrhl přidat lampu veřejného osvětlení u domku manželů Minaříkouc v Ruslandu, kde je tma jako v pytli a na začátek aleje umístit odpadkový koš pro psí exkrementy. K poslednímu bodu snad jen jednu poznámku: Koš bude znamenat úlevu i pro Cvokařské muzeum, ale po jeho instalaci bude hodně záležet na technických službách, aby jej pravidelně a včas vyprazdňovaly.

Všechny náměty ze Starého Rožmitálu vzalo zastupitelstvo na vědomí a nám nezbývá než doufat, že budou v průběhu roku kladně vyřízeny.

A ještě nakonec: Jistě jste si už všimli, že vlevo v menu přibyla jedna lišta. Patří osadnímu výboru a budeme v ní zveřejňovat zprávy z jeho činnosti.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode