Dopravní situace se už musí vážně řešit

14.11.2016 05:41

Sobotní jednání staroměstských obyvatel s osadním výborem mělo několik zásadních bodů. Především to je dopravní situace v obci, která trápí občany, dále most v Luhu a s ním související péče o Vlčavu a o rybníky nad námi a Podzámecký rybník pod námi, prořezání stromů na některých místech Starého Rožmitálu a vybudování cyklostezky. K některým tématům se vrátíme později, teď uveďme, co zaznělo k bezpečnosti dopravy v obci.

Před rokem vznesl osadní výbor návrh na zlepšení dopravní situace, ovšem zcela bez výsledku. Jediné co bylo akceptováno a uděláno – výstražně natřený kámen na aleji. Tehdejší výsledky jednání se zainteresovanými orgány si můžete přečíst zde: https://www.staryrozmital.cz/news/dopis-metskeho-uradu-rozmitalu-pod-tremsinem-osadnimu-vyboru-stareho-rozmitalu-z-2-cervence-2015/

Velká diskuze se nyní rozvinula kolem nově upravené Rybovy ulice. Bylo navrženo, aby se v ní umístily značky zákaz stání, neboť zde parkuje spousta automobilů, které omezují průjezd a hlavně výhled řidiče, což může vést k takovým tragickým nehodám, jaká se tu stala v červenci.

Zkušenosti ukázaly, že autobusová čekárna je umístěna zcela nevhodně ve směru na Věšín, zatímco by měla být na opačné straně. Tady totiž čekají děti na autobus do školy do města. V nečase jsou schovány v čekárně na druhé straně, pak při příjezdu autobusu přebíhají vozovku a je jen otázkou času, kdy se stane další neštěstí. Do Věšína či ještě dál téměř nikdo nejezdí.

Náhodou bylo zjištěno, že v Rybově ulici někdo zavařil čtyři poklopy (prý aby při přejezdu autem neklapaly), v případě havárie to asi není nejlepší řešení. Rovněž v Rybovce není dodnes zalitý střed vozovky.

V diskuzi opět zazněl požadavek na posunutí značky IS12a Obec od kostela zpět ven z obce alespoň před parkoviště, kde je naproti obytný dům. Přestože před rokem to bylo úřady zamítnuto, že to odporuje vyhlášce, tytéž úřady v případě Vranovic na vyhlášku ovšem nehleděly. Jak je to možné?

Při rekonstrukci Rybovy ulice byla na začátku katastru obce odstraněna místní značka Starý Rožmitál a už nebyla vrácena. Obyvatelé žádají, aby byla nová značka s tímto textem před domem Škreňouc osazena, podobně jako je tomu při průjezdu Bohutínem.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode