Historie téměř detektivní: Rožmitál kdysi a dnes – 24/25

12.02.2020 00:15

V předposledním dílu našeho seriálu se podíváme ještě jednou do Starého Rožmitálu, vlastně na hranici mezi Starým Rožmitálem a Rožmitálem, do lokality, kde se říkávalo a stále říká Na Chmelnici. Jak už název napovídá, bývaly tu opravdu chmelnice, které zásobovaly rožmitálský arcibiskupský i měšťanský pivovar chmelem.

Dnes je severní strana zastavěna rodinnými domky, které tu ale jsou až od šedesátých let minulého století. Po roce 1962, kdy byla samostatná obec Starý Rožmitál připojena k městu, se místní orgány snažily, aby spojení nebylo pouze administrativním úkonem, ale aby se naplnilo i ve skutečnosti. Dost dlouho potom trvalo, než byla kvalitní půda Na Chmelnici vyňata z půdního fondu a rozdělena na stavební parcely. Postavené domky pak zacelily mezeru mezi oběma obcemi a dnes už si nikdo na dřívější chmelnice a pole ani nevzpomene.

Černobílý snímek z roku 1933 je z pochodu Dělnické tělocvičné jednoty na házenkářské hřiště ve Starém Rožmitále, kde pak probíhalo veřejné cvičení, barevný ukazuje stejné místo v současnosti. Komentář asi netřeba.

Zajímavý pohled od severu na část Rybovy ulice u města. Někdy po roce 1900, kdy neznámý podnikatel vydal kolorovanou a také černobílou pohlednici s touto fotografií, stála stavení jen na jižní straně ulice na katastru Starého Rožmitálu. Na opačné straně, kde je katastr města, bývaly ještě před půl stoletím nedozírné lány táhnoucí se až k Zalánům. V pozadí jsou dobře vidět dvě budovy panských špejcharů, úplně vpravo je část panského dvora.

Pro dokreslení situace v Rybově ulici na začátku 20. století přikládáme mapu stabilního katastru Starého Rožmitálu z roku 1830 doplněnou o změny v roce 1908.

Dokončení seriálu za týden.

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode